İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Data analitika: Ms Excel & Ms Power BI

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

20 saat (10 dərs ) 5 həftə

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 – Çərşənbə axşamı günü

16:00-18:00 – Şənbə günü

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 270 azn 

Adi - 220 azn (ümumi)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Data analitik sahəsinə marağı olan hər kəs
 • Data təhlili və analitik hesabatlar hazırlayan mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Excelin Table formatlı cədvəllərində məlumatların sürətli  şəkildə analiz edilməsi
 • Pivot Table-da sürətli şəkildə istənilən hesabatların hazırlanması
 • Hazırlanan hesabatların “Slicer”-lar vasitəsilə analiz edilməsi
 • Hazırlanan hesabatların “Pivot Chart”-lar vasitəsilə vizuallaşdırılması
 • Pivot Table daxilində müxtəlif Table-llar arasında əlaqələr ( relations ) qurmaq
 • Power Query vasitəsilə müxtəlif məlumat bazalarından məlumatların çəkilib ( Get Data ), təmizlənib səliqəli vəziyyətə gətirilməsi ( Clean Data )
 • Müxtəlif cədvəlləri birləşdirib yekun 1 cədvəl hazırlamaq və hazırlanan bu yekun cədvəldən də “Pivot Table” vasitəsilə yekun hesabatın çıxarılması. ( Append əməliyyatı )
 • Müxətlif cədvəllər arasında əlaqələr yaradıb yekun cədvəl hazırlamaq ( Merge əməliyyatı )
 • DAX ( Data Analysis Expressions ) dilindən istifadə edərək istənilən şəkildə məlumatları analiz etmək ( Həm Excel-də,həm Power BI desktop-da )
 • Power BI Desktop proqramının içərisinə müxtəlif məlumat bazalarından cədvəllər götürüb həmin cədvəllər arasında əlaqələr ( relations ) yaratmaq
 • Əlaqə yaradılan cədvəllərdən isə DAX ( Data Analysis Expressions ) dilindən istifadə edərək sürətli şəkildə hesabatlar hazırlayıb analiz etmək
 • Hazırlanan hesabatları rahat bir şəkildə Vizuallaşdırmaq

TƏLİM PROQRAMI:

  Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

  I Modul. TABLE & PIVOT TABLE

  • Excel-in “Table” formatlı cədvəllərində məlumatların sürətli şəkildə analiz edilməsi
  • Pivot Table vasitəsilə sürətli şəkildə müxtəlif cür yekun hesabatların çıxarılması
  • Çıxarılan yekun hesabatların Slicer-lar vasitəsilə rahat bir şəkildə analız edilməsi.
  • Çıxarılan hesabatların Pivot Chart vasitəsilə vizuallaşdırılması.
  • Slicer-lar vasitəsilə müxtəlif Pivot Tablolar arasında əlaqənin ( connection ) qurulması.
  • Pivot Tablo-da müxtəlif cür QRUP-landırma əməliyyatların edilməsi və Calculated Field \ İtem bacarığı.
  • Müxtəlif Table formatlı cədvəllər arasında əlaqələr ( relations ) qurulub yekun hesabatın çıxarılması.
  • Pivot Tabloda Refresh \ Change Data Source əməliyyatların istifadəsi

   

  II Modul. POWER QUERY

  • Power Query pəncərəsi haqqında ümumi məlumat
  • Excel və Power BI Desktop içərisinə müxtəlif məlumat bazalarından məlumatların götürülməsi. ( GET Data )
  • Götürülən məlumatların təmizlənib səliqəli vəziyyətə gətirilməsi.Çirkli data-ların təmizlənməsi. ( Clean Data )
  • Müxtəlif məlumat bazalarından götürülən cədvəllərin birləşdirilib 1 yekun cədvəl halına gətirilməsi - APPEND əməliyyatı .Yekun cədvəldən isə Pivot Table vasitəsilə yekun hesabatın çıxarılması.
   • Müxtəlif tabloların APPEND edilməsi.(Birləşdirilməsi)
   • Müxtəlif faylların APPEND edilməsi. (Birləşdirilməsi )
  • Müxtəlif cədvəllər arasında əlaqəlar ( relations ) qurub yekun cədvəl hazırlamaq - MERGE əməliyyatı .Həmin yekun cədvəldən isə Pivot Table vasitəsilə yekun hesabatlar hazırlamaq.
  • Power Query-nin UNPIVOT əməliyyatının üstünlükləri nələrdir ?
  • Power Query-nın GROUP BY özəlliyi – cədvəllərdə istənilən sütunları qruplandırıp yekun nəticənin çıxarılması
  • Power Query içərisində M dilindən istifadə edərək yeni sütunların yaradılması.

   

  III Modul. POWER PIVOT / DAX ( Data Analysıs Expressıons )

  • Excel daxilində Power Pivot əməliyyatını necə aktivləşdirmək olar ?
  • Power Pivot daxilinə əlavə edilən cədvəllər ilə, normal excelin içərisinə daxil edilən cədvəllər arasındakı fərqlər nələrdir ?
  • Power Pivot əməliyyatının içərisində müxtəlif məlumat bazalarından məlumat götürmək
  • Götürülən müxtəlif cədvəllər arasında sürətli şəkildə əlaqələr ( relations ) yaratmaq
  • Əlaqə yaradılan cədvəllərdən Pivot Table vasitəsiə ilə yekun hesabatlar çıxararaq sürətli şəkildə data-nı analız etmək
  • Measure \ Calculated Column nədir, necə istifadə olunur ?
  • Filter Context \ Row Context nədir,aralarındakı fərqlər nələrdir ?
  • Power Pivot içərisində yeni dil DAX ( Data Analysis Expressions ) dili necə istifadə olunur.
  • Aggregator DAX formulları hansılardır ? .İterator DAX  formulları hansılardır ?
  • Aggregator \ İtrerator arasındakı fərqlər nələrdir ?
  • DAX-dan istifadə edərək data-nı necə sürətli şəkildə analiz etmək olar ?
  • Calendar tablo nədir, necə hazırlanır ?

   

  IV Modul. POWER BI DESKTOP & DAX ( Data Analysıs Expressıons )

  • Power BI Desktop proqramının endirilməsi və desktopda qurulması
  • Power BI Desktop proqramının  ümumi görünüşü,komponentləri haqqında məlumat
  • Power BI Desktop daxilində Power Query ilə tanışlıq
  • Power BI daxilinə müxtəlif məlumat bazalarından məlumatların götürülməsi və müxtəlif məlumat bazaları ilə tanışlıq
  • Götürülən məlumatların Power Query vasitəsilə səliqəli vəziyyətə gətirilməsi.Power Query-nin Clean Data özəlliyindən istifadə.
  • Təmizlənmiş cədvəllərin Power BI proqramının içərisinə əlavə edilməsi ( Close Apply )
  • Cədvəllər arasında əlaqələrin ( relations ) qurulması
  • DATA MODEL nədir ? Necə qurulur ?
  • DAX-dan istifadə edərək New Measure \ New Column necə hesablanır, aralarındakı fərqlər nələrdir ?
  • New Table nədir,necə istifadə olunur ?
  •  New Parametr nədir , necə istifadə olunur ?
  • Filter Context \ Row context
  • Aggregator \ İterator
  • Sort By Column nədir ?
  • Calendar tablonun üstünlükləri
  • Visualisations bölməsi ilə tanışlıq
  • Hesabatların Vizuallaşdırılması və həmin vizualları təkmilləşdirmək
  • Power BI Desktop-un qruplandırma özəlliyi
  • DAX-dan müxtəlif formulların iç içə istifadə olunaraq data-nın analiz edilməsi
  • Power BI service nədir?

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

  Materiallar:

  • Data Analitika təlimi üzrə dərslik (Müəllif: Elçin Tarverdiyev)

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `