İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Əmək qanunvericiliyi

KURSUN MÜDDƏTİ:

 9 dərs (18 saat)

KURSUN VAXTI:

Həftə içi 2 dəfə

TƏLİMÇİ:

Nihad ƏliyevKİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Müəssiə və təşkilatlarda kadr işlərinin, kadr kargüzarlığının aparılmasını həyata keçirən işçiləri
 • Kiçik müəssisə (təşkilat) rəhbərləri
 • Nəzəri biliklərə malik olub, lakin kadr kargüzarlığı sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan insanlar 

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi (zərurət olarsa dövlət qulluğu qanunvericliyi) ilə ətraflı tanışlıq və məlumatlandırma;
 • müəssisədə kadr işinin təşkili, qurulması və kadr kargüzarlığının aparılması;
 • əmək münasibətlərinin yaranması, sənədləşdirilməsi və ləğv edilməsi.

TƏLİM PROQRAMI:

  Əmək Qanunvericiliyi ilə bağlı aşağıda qeyd olunmuş mövzular:

  • Ümumi anlayışlar. Əmək müqaviləsi və əmək münasibətləri. (2 saat)
  • Əmək şəraiti və şərtləri. Başqa işə keçirilmə və həvalə (2 saat)
  • Attestasiya qaydaları və Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi əsasları (4 saat)
  • İş və istirahət vaxtı. (2 saat)
  • Məzuniyyətlər və onların sənədləşdirilməsi qaydası. (4 saat)
  • Əmək və icra intizami, əmək kitabçaları. (2 saat)
  • Qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin və aqrar sahədə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri. (2 saat)
    

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Keçirilmiş hər dərs üçün test tapşırıqıları,

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində
  • Dərs vəsaitləri (real layihələr, metodik kompleks çap vəsaitləri)
  • Ödənişsiz proqram təminatı

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı