İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Korporativ satış və satış texnologiyaları

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Ramil Abdulov (MUK Azərbaycan şirkətinin korporativ satış meneceri və təlim mərkəzinin rəhbəri)

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 ay (12 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

17:00-19:00 – həftə içi

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 500 azn 

Adi - 260 azn (ümumi)

Güzəştli* - 220 azn (ümumi)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Satış menecerləri;
 • Satış üzrə konsultantlar;
 • Satış agentləri və nümayəndələri;
 • Satış menecerinin köməkçiləri;
 • Satış mütəxəssisləri;
 • Satış üçün lazımı biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər;
 • Korporativ və pərakəndə satış ilə məşğul olan hər kəs

Qeyd: Bu təlim marketinq mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulmur.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Bu təlim satış texnologiyaları üzrə lazım olan bütün zəruri bilikləri sizə verəcəkdir. Təlim texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən menecerlər üçün maksimum faydalı olacaqdır.

 

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Müştəri ilə ilkin kontaktın yaradılması;
 • Satış bazasının tərtib olunması;
 • Satış planın tərtib olunması;
 • Satış tapşırıqlarının düzgün müəyyən edilməsi;
 • Planlaşdırılmış satışın maksimum səviyyədə yerinə yetirilməsi;
 • Telefon zəngləri texnikası;
 • B2B və B2C satış;
 • Biznes görüşlər zamanı davranış;
 • “Sales funnel” texnikası;
 • Satış strategiyasının optimallaşdırıması;
 • Müştəri etirazları ilə iş və həlli

TƏLİM PROQRAMI:

  Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

  1. Kursun məqsədi, Tanışlıq
  2. Satış menecerinin lazımı personal effektiv cəhətləri: mütləq biliklər, özünün aparma qaydaları və kompetensiyalar
  3. Satış mərhələləri
  4. Satış mərhlələrinin tam dövriyyəsi
  5. Cross-selling & Up-selling
  6. B2B & B2C

   Praktika 1: Satışın tam mərhələli dövrü
    
  7. Bizim müştəri kimdi – sifarişçinin tam portreti və lazımı audotoriya
  8. Müştərini cəlb etmə və saxlama strategiyası
  9. Müştərilərin klassifikasıyası və hər tip müştəri ilə özünün aparma qaydaları
  10. Alış və Satış arasında fərq
  11. Müştəri bazasının formalaşdırılması: ilkin kontaktları hardan götürmək və onlarla işi necə təşkil etmək
  12. CRM, networking imkanları və veb-texnologiyalar köməyi ilə müştəri axtarışı
  13. Marketinqin satışda rolu – passiv satışlar
  14. Psixoloji hazırlıq: özünü uğura necə hazırlamalı
  15. Müştəri ilə ilk telefon əlaqəsi: “tilova” salma və özünə maraq yaratma
  16. Müştərinin etirazlarına qarşı çıxmaq: «Bizə heçnə lazım deyil», «bizdə hər şey var», «məlluatı e-mail ilə göndərin» və s. və bu kimi arqumenrlərlə mübarizə
  17. Neverbal məllumat özəyi: poza, jetslər, mimika
  18. Təqdimat zamanı düzgün sözlərdən istifadə və düzgün davranış.
  19. Telefon danışığı zamanı üstünlük əldə etmək: müştərini istədiyiniz nəticəyə gətirmə
  20. “Golden Silence”

    Praktika 2: Danışıqların aparılması
    
  21. Satış planı
  22. Satış “burulğanının” təşkili və anlayışı
  23. İlkin əlaqə üçün lazım olan: tanışlıq, komplement, təşəkkür, birgə maraq, hədiyya, məqsədli giriş və s.
  24. Müştərinin öz tələbini ona anlatmaq
  25. Rəqiblərdən necə fərqlənməli və müştərini bizim məhsula/xidmətə emosianal səviyyədə maraq oyatmaq
  26. Müştərinin alış motivini tapmaq
  27. Satılan Məhsulu/xisməti müştərinin xeyrinə çevirib maraq oyatmaq
  28. Narazılıq zamanı satış mütəxəssinin əsas səhvləri
  29. Narazılıq ilə işləmə alqoritmi
  30. “Qurbağa” effekti

   Praktika 3: 2 qrup satışın təşkili (Sifarişçi Satıcı)

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Praktiki məşğələlər
  • Komanda oyunları

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində
  • İnternet resurslar

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `