İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Məlumat əsaslı Biznes Analitikası

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 ay (4 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

16:00-19:00 - həftə içi 2 gün

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 350 azn 

Adi - 300 azn (ümumi) 

Güzəştli* - 250 azn (ümumi)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Şirkətlərin əsas tələbi olan güclü komandanın formalaşması üçün bütün departament və şöbələrdən (əsasən) rəhbər və icraçı işçiləri.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Hər bir müəssisə və departament rəhbərliyinin əsas məqsəd və istəklərindən biri təyin edilmiş güclü komanda ilə hədəfə qısa zamanda, az xərc və az resurs sərf etməklə çatmaqdır. Eyni zaman məlumdur ki, güclü komanda formalaşdırmaq üçün müəssisə əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının yüksək olması şərtdir və bunlar müəssisənin hədəflərinə çatması üçün ən vacib amillərdən biridir.

Təlimin əsas məqsədi bütün müəssisənin əsas tələbi olan güclü komandanın formalaşdırılması üçün;

 1.  Müəssisə strategiyasına uyğun biznes proseslərdən dataların əldə edilməsi, və datanın analizinin aparılması
 2. Strateji hesabat və report sistemlərinin formaları üçün giriş məlumatlarının təyin edilməsi,
 3. İnformasiyanın əsas performans indeksinin (KPİ) qurulması üçün üsul və metodların öyrənilməsi
 4. Qərar qəbuletmək üçün rəqəmsal göstəricilərin təyin edilməsi
 5. Datalar əsasında çevik analiz üçün üsul və metodların öyrənilməsi daxildir.

TƏLİM PROQRAMI:

  Mövzular

  1. Şirkət Strategiyası, məhsullar və biznes proseslər
  2. Biznes proseslər və datalar
  3. Datalar əsasında əsas keyfiyyət göstəricilərinin (KPİ) qurulması üçün üsul və metodlar
  4. Strateji hesabat və report sistemlərinin qurulması
  5. Hesabatların agile analizi və qərar qəbuletmək üçün rəqəmsal göstəricilərin təyin edilməsi
  6. Datalar əsasında agile analiz üçün üsul və metodların
  7. Şirkət daxilində xidmət müddətinin azaldılması üçün data analiz üsul və metodları
  8. Biznes proseslər əsasında xidmətlərin maya dəyərinin hesabatının və dataların analizi
  9. Datalar əsasında keyfiyyət göstəricilərinin analizi
  10. CRM, Satış, Marketinq, Məhsulların inkişafı şöbəsi ilə IT şöbəsi arasında əlaqə
  11. Biznes analiz və biznes analitika standardları
  12. Strateji hesabat və Big Data standardları
  13. Strateji hesabatların hazırlanması və analizində süni intellect 

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər.

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı.

` `