İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

MS Excel (HR üçün)

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Əhmədxan Həsənov 

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

2 ay (16 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 3 dəfə)

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 360 azn 

Adi - 120 azn (ümumi)

Güzəştli* - 90 azn (ümumi)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis işçiləri;
 • İnsan resursları sahəsində çalışan şəxslər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Təlimin məqsədi HR üzrə mütəxəssislərin Excel üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır

TƏLİM PROQRAMI:

  Home (Əsas səhifə) paneli

  • Clipboard (Mübadilə Qrupu)
  • Copy (Köçür)
  • Cut (Kəs)
  • Paste (Əlavə et)
  • Format Painter (Nümunəyə görə Formatla)
  • Paste Special (Xüsusi əlavə et)
  • Font (Şrift)
  • Alignment (Düzləndirmə)
  • Logical(məntiqi) funksiyalar
  • Praktiki həllər
  • Number formats (Xana tipləri)
  • Conditional Formatting (Şərti formatlaşdırma)
  • İnsert (Əlavə etmə) menyusu
  • Delete (Sil) menyusu
  • Format menyusu
  • Border (Kənar çərçivələr)
  • Logical(məntiqi) funksiyalar davamı
  • Praktiki həllər
  • Fill (Doldur) menyusu
  • Clear (Təmizlə) menyusu
  • Sort&Filter (Sıralama&Filter)
  • Custom List (Fərdi Siyahı)
  • Filter menyusu
  • $ işarəsinin istifadəsi və funksiyalarda tətbiqi
  • Praktiki həllər
  • Format As Table (Cədvəl kimi formatla)
  • Cell Styles (Xana üslubları)
  • Find & Select (Tap & Seç) menyusu
  • Go to (Keç) menyusu
  • Go to Special ( Fərqli tap seç)
  • Lookup & Reference (Axtarış və İstinad) funksiyaları
  • Praktiki həllər

   

  Page Layout (Səhifə Tərtibatı) paneli

  • Themes (Mövzular)
  • Page setup (Səhifə parametrləri)
  • İşçi səhifəsinin çapı zamanı edilən tənzimləmələr
  • Sheet Options (İşçi səhifəsi seçimləri)
  • Arrange (Nizamla)
  • SUM-la bağlı funksiyalar
  • Praktiki həllər

   

  View (Görünüş) paneli

  • Workbook Views (İşçi kitabı görünüşləri)
  • Show (Göstər)
  • Zoom (Yaxınlaşdır)
  • New window (Yeni pəncərə)
  • Arrange All (Hamısını nizamla)
  • Freeze Panes (Panelləri dondur)
  • Split (Bölmək)
  • Hide (Gizlət)
  • Unhide (Göstər)
  • View Side by Side (Yan-yana görünüş)
  • Reset Window Position (Pəncərə vəziyyətini bərpa et)
  • Switch window (Pəncərələrə keç)
  • Statistical (Statistik) funksiyalar
  • Praktiki həllər

   

  Review (İcmal) paneli

  • Proofing (Korrektə)
  • Translate (Tərcümə et)
  • Comments (Rəylər)
  • Protect Sheet (İşçi səhifəsini qoru)
  • Excel xanasına yazılan düsturun gizlədilməsi
  • Protect Workbook (İşçi kitabını qoru)
  • Share Workbook (İşçi kitabını paylaş)
  • Protect and Share Workbook ( İşçi kitabını qoru və paylaş)
  • Unprotect Shared Workbook (Paylaşılan işçi kitabını qorumadan azad et)
  • Allow Users to Edit Ranges (Xanaları dəyişmək üçün icazə ver)
  • Track Changes (Dəyişikliklərin izlənilməsi)
  • Statistical (Statistik) funksiyaların davam
  • Praktiki həllər

   

  Data (Verilənlər) paneli

  • Get External Data (Xarici məlumat mənbələrindən əldə et)
  • Advanced Filter (Təkmilləşmiş Filter)
  • Data Tools (Verilənlərin idarə edilməsi alətləri)
  • Text to Columns (Mətni sütunlara ayır)
  • Flash Fill (Sürətli doldur)
  • Remove Duplicates (Təkrarlananları sil)
  • Data Validation (Verilənlərin məhdudlaşdırılması)
  • Consolidate (Ümumiləşdir)
  • Lookup & Reference (Axtarış və İstinad) funksiyalarının davamı
  • Praktiki həllər

   

  İnsert (Əlavə et) paneli

   

  • Pivot Table (Yekun Cədvəl)
  • Pivot Table (Yekun Cədvəl)-ə dair əsas məlumatlar
  • Date (Tarix) funksiyalarının davamı
  • Praktiki həllər
  • Design (Dizayn) köməkçi paneli
  • Analyze (Analiz) köməkçi paneli
  • Text (Mətn) funksiyaları
  • Praktiki həllər
  • Pictures (Şəkillər)
  • Shapes (Fiqurlar)
  • Smart Art (Smart Art qrafikləri)
  • Text (Mətn) funksiyalarının davamı
  • Praktiki həllər
  • Charts (Qrafiklər)
  • PowerView
  • Sparkline (Kiçik qrafiklər)
  • Slicer (Slayser) və Timeline (Zaman tuneli)
  • Hyperlink (Hiperəlaqə)
  • İnformation (Məlumat) funksiyaları
  • Praktiki həllər

   

  Formulas (Funksiyalar) paneli

  • Defined Names (Müəyyənləşdirilmiş adlar) qrupu
  • Formula Auditing (Funksiya auditi) qrupu
  • Calculation (Hesablama) qrupu
  • Database (Verilənlər) funksiyaları
  • Praktiki həllər

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Dərslərdə bütün praktiki məsələlər İR sahəsinə aid olan nümunələr üzərində olacaqdır.

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı.

` `