İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Oracle Primavera P6

KURSUN MÜDDƏTİ:

2 ay (28 dərs) 

KURSUN VAXTI:

18:00-20:00 – həftə içi

 


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Layihə rəhbərləri və onların köməkçiləri
 • Layihə mühəndisləri, layihə koordinatorları
 • Oracle Primavera ilə layihə mühəndisliyinə başlayan yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Təlimdə sıfırdan üstün səviyyə qədər Oracle Primavera proqramının istifadəsi və proqramın mühəndislik planlaması sahəsində tətbiqi öyrədilir. Təlimdə tikinti və digər mühəndislik sahəsi üzrə planlama və layihələrin proqram təminatı ilə idarə edilməsi bilikləri təqdim edir.

TƏLİM PROQRAMI:

  1.  
  2.  Planlama nədir

  3.  EPS (Enterprise Project Structure)

  4.  Layihənin yaradılması 

  5.  Layihənin qəbul olunmuş seçimləri

  6.  İşlərin dekompozisiyasi (WBS) 

  7.  Ana işlərin təyin edilməsi

  8.  Milestone-ların daxil edilməsi

  9.  İşlərin əlavə edilməsi 

  10.  İşlər arasındakı ardıcıllıqların qurulması və növləri 

  11.  Resurslar bazasının yaradılması

  12.  Ölcü vahidlərinin və valyutaların bazaya daxil edilməsi

  13.  Effective Date, Max Unit/ Time 

  14.  Resursların (İnsan,maşın-mexanizm və material) işlərə daxil edilməsi

  15.  Məhsuldarlıq Normativləri və daxil edilməsi 

  16.  Büdcənin hesablanması

  17.  Layihənin təqvim planının hazırlanması

  18.  Adam/saatların dağılımı (S-Curve,Histogram)

  19.  İşlərin qruplaşdırılması və filtrlər 

  20.  Maketlərin yaradılması (Level I,II,6 month lookahead),import və eksport edilməsi 

  21.  Məhdudiyyətlər (Constraint) 

  22.  Layihə kodları və iş kodları  

  23.  Layihədə kritik xətt nədir (Total Float & Free Float) 

  24.  Layihənin Excell-dən P6-ya İmport və Export edilməsi 

  25.  Layihənin ana planının yaradılması (Baseline) 

  26.  Layihənin ana planının layihəyə əlavə edilməsi

  27.  Faktiki işlərin daxil edilməsi və faizlərin hesablanması 

  28.  Layihədə faktiki işlərlə planlanan işlərin müqayisəsi 

  29.  Məhsuldarlıq analizləri 

  30.  Layihənin gələcəyi ilə bağlı proqnozların verilməsi 

  31.  Earned Value Management nədir və onun layihədə tətbiqi 

  32.  Earned Value hesablanması metodları və indekslər

  33.  SV,CV,SPI,CPI,EV,PV

  34.  Layhənin nəğd pul hərəkəti (Cash Flow) və büdcəyə nəzarət 

  35.  İş sənədlərin yaradılması (WPs&Docs) 

  36.  Global Change əmrlərinin hazırlanması və tətbiqi

  37.  İstifadəçi parametrlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi (User Defined Field)

  38.  SDK (Software Development Kit) nədir 

  39.  

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Təlim real layihələr üzərində keçirilir və Akım Mühəndislik şirkətinin tədris metodikasına əsaslanır.

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində
  • Dərs vəsaitləri (real layihələr, metodik kompleks çap vəsaitləri)
  • Ödənişsiz proqram təminatı

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı
  • Beynəlxalq sertifikat: Təlimin sonunda əməkdaşlar ödənişli əsaslarla uğurlu online imtahan verərək ORACLE şirkətinin “QIZIL” Partnyoru olan "AKIM MÜHENDİSLİK" şirkətinin PRİMAVERA rəsmi ADVANCED sertifikatını əldə edəcəklər.