İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Dövlət qulluğuna hazırlıq təlimləri

KURSUN MÜDDƏTİ:

KURSUN VAXTI:

TƏLİMÇİ:KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

KURSUN MƏQSƏDİ:

TƏLİM PROQRAMI:

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

SERTİFİKATLAR: