İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Texniki İngilis dili

KURSUN MÜDDƏTİ:

2 ay (16 dərs)

KURSUN VAXTI:

TƏLİMÇİ:

Rauf Cabarov

Sevda HüseynovaKİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

İT və qeyri-İT mütəxəssisləri;

Menecerlər;

 

KURSUN MƏQSƏDİ:

Təlim 2 moduldan ibarətdir:

1. Texniki biznes ingilis dili;

2. İT ingilis dili

 

Təim iştirakçılara iclaslar və prezentasiyalarda öz ideyalarını rahat şəkildə deməyə, yeni bir prosesi təsvir etməyə, büdcədə dəyişikliyi anlatmağa, yeni dizaynları və stratejik dəyərləri başa salmağa kömək edəcək.

TƏLİM PROQRAMI:

  I modul: Technical Business English:

  1. Telephoning 1: phones and numbers; getting through

   

  • Telephones and beyond
  • Phone, call and ring
  • Numbers
  • Doing things over the phone
  • Phoning scenario
  • Asking to speak to someone

   

  2. Telephoning 2: 

  • Messages
  • Voicemail
  • Asking to speak to someone
  • Giving and taking messages
  • Spelling names
  • Taking messages: checking information
  • Arrangements
  • Making arrangements
  • Closing the conversation
  • Changing arrangements

   

  3. Meetings 1: types of meeting and the role of the chairperson

  • Word combinations with ‘meeting’
  • Types of meeting
  • How was the meeting?

   

  4. Meetings 2: points of view – Negotiations

  • Opening the meeting
  • Inviting people to speak
  • Making your point

  a.  Business people and business leaders (optional module)

  • Business people and entrepreneurs
  • Leaders and leadership
  • Magnates, moguls and tycoons

  5. Organizations 1

  • Business and businesses
  • Commerce
  • Enterprise
  • Word combinations with ‘enterprise’

  a.  Organizations 2: Manufacturing and services (optional module)

  • Industry
  • Manufacturing and services
  • Countries and their industries
  • Making things
  • Products
  • Mass production
  • Capacity and output

   

  6. Materials and suppliers

  • Inputs, Suppliers and outsourcing
  • Just-in- time
  • Buyers, sellers and the market
  • Customers and clients; Buyers and sellers
  • The market; Word combinations with ‘market’

   

  7. Marketing and market orientation

  • Marketing
  • The four Ps
  • Market orientation

   

  8. Products and brands

  • Word combinations with ‘product’; Goods; Brands and branding
  • Price; Pricing; Word combinations with ‘price’
  • Upmarket and downmarket; Mass markets andniches; Place
  • Distribution: wholesalers, retailers and customers; Shops; Direct marketing

   

  II modul: Technical ICT English:

  9. Welcome to ICT English:

  • Welcome lesson with deep introduction to ICT vocabulary

   

  10. Devices and equipment

  • A Magnetic storage; Optical storage; Removable flash memory; other new era devices – mobile and tablet devices

   

  11. Introduction to software

  • A Types of software; the operating system(OS);
  • The Graphical User Interface
  • System utilities

   

  12. Multimedia

  • Multimedia system
  • Recognizing file formats - Audio files on the Web;
  • Digital audio players; Other audio applications a. Health and safety (optional module)
  • Computer ergonomics
  • Electronic rubbish
  • The risks of using mobiles and in-car computers

   

   

  13. The Internet

  • Discusses the Internet, the World Wide Web
  • Common Internet terminology
  • Web technologies

   

  14. Computers and work

  • Jobs in computing
  • Computers and jobs: new ways, new profiles

   

  15. ICT systems and system products

  • ICT systems: components and functions
  • Types of systems
  • Types of devices and services
  • Systems for any business

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə tapşırıqlar

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı