İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Ms Access və verilənlər bazasına giriş

KURSUN MÜDDƏTİ:

KURSUN VAXTI:

TƏLİMÇİ:KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

KURSUN MƏQSƏDİ:

TƏLİM PROQRAMI:

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

SERTİFİKATLAR: