İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Ms Word - Üstün səviyyə

KURSUN MÜDDƏTİ:

6 dərs (1 ay)

KURSUN VAXTI:

15:00-17:00 – həftə içi

19:00-21:00 – həftə içi

10:00-12:00 – şənbə günü

TƏLİMÇİ:

Elçin Tarverdiyev (MOS)

Rahilə Həsənova (MOS)

Mübariz Qasımov

 KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis işçiləri
 • Kargüzarlar
 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) sertifikatına hazırlaşan şəxslər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Sənədlərin ideal olaraq hazırlanma qaydalarının öyrənilməsi
 • Mündəricatın yaradılması
 • Titul səhifənin yaradılması
 • Cədvəllərin yaradılması və onlardan istifadə etmə bacarığı

Aşağıdakı beynəlxalq sertifikat imtahanına hazırlıq:

 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

TƏLİM PROQRAMI:

  Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

  Dərs 1. Automating Word

  • Using Building Blocks and Quick Parts
  • Creating and Inserting Quick Parts or Building Blocks
  • Deleting a Quick Part or Building Block
  • Creating a Building Block Category
  • Editing Quick Parts or Building Blocks
  • Inserting Metadata Using Field Codes
  • Inserting Document Properties
  • Recording and Working with Macros
  • Creating and Formatting Macros
  • Assigning Macros to the Quick Access Toolbar
  • Deleting a Macro
  • Creating a Custom Document Property
  • Inserting a Linked Field

   

  Dərs 2. Utilizing Reference Tools

  • Adding and Using Bookmarks
  • Displaying Bookmarks
  • Creating and Working with Hyperlinks
  • Hyperlinking to a Webpage or Email Address
  • Hyperlinking Using Headings and Bookmarks
  • Hyperlinking to Another File
  • Editing a Hyperlink
  • Creating and Inserting a Cross Reference
  • Editing a Cross Reference
  • Inserting a Footnote or Endnote
  • Changing a Reference Mark Style and the Location for a Footnote and Endnote
  • Editing or Moving a Footnote or Endnote
  • Converting and Customizing Footnotes or Endnotes
  • Using Citations and Bibliography Overview
  • Adding a Source
  • Inserting a Placeholder
  • Inserting a Bibliography

   

  Dərs 3. Managing Long Documents

  • Creating a Table of Contents from Headings
  • Modifying and Updating a TOC
  • Creating an Index
  • Updating an Index
  • Inserting and Editing a Caption
  • Generating a Table of Figures

   

  Dərs 4. Module Working with the Outline View and Master Documents

  • Working in Outline View
  • Changing Levels and Views in Outline View
  • Editing in Outline View
  • Moving Text in Outline View
  • Working with Master Documents
  • Inserting Subdocuments into a Master Document
  • Expanding and Collapsing Subdocuments
  • Updating a Master Document
  • Unlinking and Deleting Subdocuments
  • Splitting Subdocuments
  • Merging Subdocuments
  • Creating New Subdocuments
  • Adding a Cover Page to a Master Document
  • Controlling Page Numbers on a Master Document
  • Creating a Table of Contents and Index for a Master Document
  • Printing a Master Document

   

  Dərs 5. Working with Mail Merge

  • Understanding Mail Merge
  • Setting Up a Recipient List in Excel
  • Setting Up a Recipient List Using Outlook Contacts
  • Creating a Recipient List
  • Sorting and Filtering Recipient Lists
  • Adding Merge Fields
  • Completing a Merge
  • Preparing Mailing Labels
  • Configuring Envelopes
  • Creating Merge Rules
  • Using Match Field

   

  Dərs 6. Creating Forms

  • Creating Forms in Word
  • Adding Field Labels and Controls
  • Editing Text or Content Controls
  • Locking Content Controls and Protecting a Form
  • Entering Data in a Form

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Microsoft-un rəsmi tədris proqramı ilə MOS imtahanına hazırlıq

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Microsoft-un rəsmi dərsliyi (elektron versiya)

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı