İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

15:00-17:00 – həftə içi

19:00-21:00 – həftə içi

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 ay (6 dərs)

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Elçin Tarverdiyev (MOS)

Rahilə Həsənova (MOS)

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis proqramı üzrə biliklərə yiyələnmək istəyən yeni mütəxəssislər;
 • Ofis işçiləri;
 • Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikatına hazırlaşan şəxslər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Təşkilatlarda istifadə olunan kargüzarlıq qaydaları;
 • Sənədlərin hazırlanması bilikləri

Aşağıdakı beynəlxalq setifikat imtahanına hazırlıq:

 • Microsoft Office Specialist (MOS);

TƏLİM PROQRAMI:

  1. MS Word 2013 haqqında ümumi məlumat

  • Proqramın işə salınması, proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri. Lent istifadəçi interfeysi.
  • Sürətli müraciət alətlərpaneli və vəziyyət paneli.
  •  Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi. Mətn fraqmentinin seçilməsi
  • .docx formatı. Sənədin yaddaşda saxlanması, bağlanması, açılması

  2. Sənədə verilənlərin daxil edilməsi, verilənlərin formatlaşdırılması və onlar üzərində əməliyyatlar

  • Şriftin seçilməsi, ölçüsünün təyin edilməsi. Mətnin formatlaşdırılması
  • Mətnin düzləndirilməsi, abzaslararası məsafə, sətirlərarası məsafə, çap olunmayan simvollar
  • Mətnin formatının nüsxəsinin çıxarılması
  • Mübadilə buferi ilə iş

   

  3. Sənəddə cədvəllərin yaradılması və onlar üzərində əməliyyatlar

  • Sənədə cədvəlin yerləşdirilməsi, cədvəllərin tipləri, dizaynı
  • Cədvələ sətir və sütunların əlavə edilməsi
  • Mətnin cədvələ, cədvəlin mətnə çevrilməsi
  • Cədvəldə sadə hesablamaların aparılması

   

  4. Siyahılarla və Avtofiqurlarla iş

  • Siyahılarla iş: Nömrələnmiş, nişanlanmış və çoxsəviyyəli siyahıların yaradılması
  • Yeni səhifənin yaradılması
  • Yeni çərçivənin yaradılması. Avtofiqurlarla iş

   

  5. Sənəddə hiperəlaqənin yaradılması. Səhifənin parametrlərinin sazlanması

  • Mətnin sütunlara bölünməsi
  • Hiperəlaqə
  • Sənədə kolontitul daxil edilməsi, səhifələrin nömrələnməsi
  • Səhifənin parametrlərinin sazlanması: sahələr, istiqamət, vərəqin ölçüsü

   

  6. Sənədə obyektlərin daxil edilməsi və onlar üzərində əməliyyatlar

  • Sənədə obyektlərin daxil edilməsi: Şəkil, diaqram, düstur, simvol və mətn qutusu
  • Obyektlərin avtomatik adlandırılması
  • Mətnsonu və səhifəsonu izahatların avtomatik yaradılması

   

  7. Səhifələr üzərində iş

  • Sənədə çərçivə, arxa fon və su nişanının yerləşdirilməsi
  • Sənədə qeydlərin daxil edilməsi
  • Sənədin görünüş rejimləri, miqyas
  • Sənədin çapa hazırlanması

   

  8. Sənəd üzərində əməliyyatlar

  • Mündəricatın yaradılması
  • Mətndə sözlərin sinonimlərinin tapılması və tərcümə edilməsi
  • Proqramın parametrlərinin sazlanması
  • Sənəd haqqında məlumat, sənədin mühafizəsi. Məlumat kitabçası ilə iş

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Microsoft-un rəsmi tədris proqramı ilə MOS imtahanına hazırlıq

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış);
  • Mövzular üzrə tapşırıqlar

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `