İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

15:00-17:00 – həftə içi

19:00-21:00 – həftə içi

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 ay (6 dərs)

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Elçin Tarverdiyev (MOS)

Rahilə Həsənova (MOS)

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis proqramı üzrə biliklərə yiyələnmək istəyən yeni mütəxəssislər;
 • Ofis işçiləri;
 • Mühasiblər;
 • Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikatına hazırlaşan şəxslər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Mürəkkəb hesabatların ən qısa vaxtda hazırlanması;
 • Hesablamaların və hesabatların avtomatlaşdırılması;
 • Biznesin mövcud durumunu hesabatlarda görmə imkanı;
 • Böyük verilənlər üzərində işləmək imkanı;
 • Mürəkkəb funksiyaları yazmaqla hesablama işlərini daha da asanlaşdırmaq;

Aşağıdakı beynəlxalq setifikat imtahanına hazırlıq:

 • Microsoft Office Specialist (MOS);

TƏLİM PROQRAMI:

  1. MS Excel 2013 haqqında ümumi məlumat

  • Proqramın işə salınması, proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri. Lent istifadəçi interfeysi.
  • Sürətli müraciət alətlər paneli, düsturlar və vəziyyət paneli.
  • Kitab, vərəq, sətir, sütun, xana, diapazon anlayışları. Xanaların avtomatik doldurulması. Ədədi, həndəsi silsilənin yaradılması
  • .xlsx formatı. Sənədin yaddaşda saxlanması, bağlanması, açılması

   

  2. Xanaya verilənlərin daxil edilməsi, verilənlərin formatlaşdırılması və onlar üzərində əməliyyatlar

  • Xananın ölçüsünün təyin edilməsi, formatlaşdırılması. R1C1 və A1 formatına keçmək. Vərəqin təmizlənməsi
  • Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi. Sadə hesablamaların aparılması. Nisbi xana anlayışı. Xananın köçürülməsi
  • AutoSum əməliyyatları: seçilmiş xanaların cəmi, ədədi ortası, sayı, ən böyüyü və ən kiçiyinin hesablanması

   

  3. Xanaların növü və vərəqlər üzərində əməliyyatlar

  • Verilənlərin tipləri. Avtodoldurma əməliyyatları
  • Nisbi, qarışıq və mütləq xanalar. Xanaya mütləq adın verilməsi
  • Vərəqin adının, rənginin dəyişdirilməsi, gizlədilməsi və mühafizə olunması

   

  4. Funksiyalardan istifadə və Qrafik vərəqi ilə iş

  • Funksiyalar. Funksiya kateqoriyaları və onlardan istifadə qaydaları.  
  • Riyazi funksiyaların qrafikinin qurulması. Qrafik vərəqi ilə iş

   

  5. İş vərəqinə obyektlərin daxil edilməsi və diaqramlarla iş

  • Məntiqi funksiyalarla iş
  • Verilənlər siyahısı ilə iş. İş vərəqinə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi. Diaqramlar və onlarla iş.
  • Sənədə kolontitul daxil edilməsi, səhifələrin nömrələnməsi.Səhifənin parametrlərinin sazlanması: sahələr, istiqamət, vərəqin ölçüsü

   

  6. Mətn funksiyaları ilə iş. Verilənlərin nizamlanması

  • Mətn funksiyaları ilə iş
  • Verilənlərin nizamlanması. Süzgəc əməliyyatı. Genişləndirilmiş süzgəc
  • Verilənlərin sütunlar üzrə paylanması

   

  7. Faiz anlayışı. Kitaba qeydlərin daxil edilməsi

  • Faiz anlayışı. Faizin hesablanması
  • Cədvəl verilənlərinin histoqammalarının qurulması. Histoqramma vərəqi ilə iş
  • Kitaba qeydlərin daxil edilməsi. Kitabın görünüş rejimləri, miqyas. Kitabın çapa hazırlanması

   

  8. Kitabın parametrləri və onlar üzərində əməliyyatlar

  • Xanada səhvlər və onların növləri
  • Mətndə sözlərin sinonimlərinin tapılması və tərcümə edilməsi
  • Kitab haqqında məlumat. Kitabın mühafizə olunması
  • Məlumat kitabçası ilə iş

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Microsoft-un rəsmi tədris proqramı ilə MOS imtahanına hazırlıq

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış);
  • Mövzular üzrə tapşırıqlar

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `