İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

"Texno" yay düşərgəsi

KURSUN MÜDDƏTİ:

KURSUN VAXTI:

TƏLİMÇİ:KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

KURSUN MƏQSƏDİ:

TƏLİM PROQRAMI:

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

SERTİFİKATLAR:

    Uşaqlar üçün İKT

  • Techno kids
  • "Texno" yay düşərgəsi