İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Agile layihələrinin idarə edilməsi

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Anar Rüstəmov (PMP)

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

16 dərs (hər dərs 1 saat)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 800 azn 

Adi - 250 azn (aylıq)

Güzəştli* - 175 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Layihələrin idarə edilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislər və menecerlər
 • Layihələrin idarə edilməsi sahəsi üzrə biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Layihələrin idarə edilməsi üzrə metod, strategiya və beynəlxalq yanaşmaların öyrənilməsi;
 • Layihələrin idarə edilməsi prosesinin təşkili və layihə ilə əlaqədar vaxt, resurslar, büdcə, risk və keyfiyyətin idarə edilməsi bacarığı;
 • Layihənin icra prosesinin planlaşdırılması və plan üzrə nəzarət mexanizminin qurulması bilikləri;
 • Layihələrin nəticələrinə dair realistik və ölçülə bilinən hədəflərin müəyyənləşdirilməsi;
 • Layihə büdcəsinin və təqviminin proqnozlaşdırılması metodları,
 • Layihə komandasının qurulması və bu komandanın idarə edilməsi bacarığı;
 • Layihənin qeyri-müəyyənliklərini idarə etmək üçün risklərin idarə edilməsi prosesinin istifadəsi;
 • Etibarlı bir layihə nəzarət və izləmə sisteminin qurulması.

TƏLİM PROQRAMI:

  Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

  1. Layihələrin seçilməsi mərhələsi
   • Problemin təyini və seçilməsi
   • Layihə nizamnaməsinin hazırlanması
     
  2. Layihələrin planlaşdırılması və nəzarət sisteminin qurulması
   • İstəklərin təyin edilməsi və təsdiqlənməsi
   • Görüləcək işlərin cədvəlinin qurulması
   • İstəklər əsasında zəruri zamanın planlanması
   • İstəklər əsasında zəruri büdcənin planlanması
   • Yarana biləcək risklərin analizi və planlanması
   • Keyfiyyətə nəzarət sisteminin planlanması
   • Bölmələr arasındakı inteqrasiya sisteminin planlanması
   • Komandanın formalaşdırlması
     
  3. Layihələrin icrası və keyfiyyət göstəricinin yoxlanılması
   • Planlaşdırılmış zamanın yoxlanılması
   • Planlaşdırılmış büdcənin yoxlanılması
   • Komandanın performansının dəyərləndirilməsi
   • Risklərin yenidən analizi
     
  4. Layihənin bitməsi
   • Keyfiyyət göstəricilərin yoxlanılması
   • Təlim-Təhvil formasının hazırlanması
   • Layihənin bitməsini rəsmiləşdirilməsi

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Layihələrin idarə edilməsi institutunun (PMI) “Project Management Professional” proqramı əsasında dərslər

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində
  • “19 addıma layihələndir və proqramlaşdır” dərs vəsaiti – Azərbaycan dilində
  • "A guide to the project management body of knowledge” – İngilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `