İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Rauf Cabarov (PMP)

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 ay (12 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

16:00-20:00 - həftə içi

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 300 azn 

Adi - 150 azn (ümumi)

Güzəştli* - 100 azn (ümumi)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Layihələrin idarə edilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislər və menecerlər
 • Layihələrin idarə edilməsi sahəsi üzrə biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Layihələrin idarə edilməsi üzrə metod, strategiya və beynəlxalq yanaşmaların öyrənilməsi;
 • Layihələrin idarə edilməsi prosesinin təşkili və layihə ilə əlaqədar vaxt, resurslar, büdcə, risk və keyfiyyətin idarə edilməsi bacarığı;
 • Layihənin icra prosesinin planlaşdırılması və plan üzrə nəzarət mexanizminin qurulması bilikləri;
 • Layihələrin nəticələrinə dair realistik və ölçülə bilinən hədəflərin müəyyənləşdirilməsi;
 • Layihə büdcəsinin və təqviminin proqnozlaşdırılması metodları,
 • Layihə komandasının qurulması və bu komandanın idarə edilməsi bacarığı;
 • Layihənin qeyri-müəyyənliklərini idarə etmək üçün risklərin idarə edilməsi prosesinin istifadəsi;
 • Etibarlı bir layihə nəzarət və izləmə sisteminin qurulması.

TƏLİM PROQRAMI:

  • Layihə haqqında ilkin anlayışlar
  • MS PROJECT ümumi təqdimat
  • Təqvim planının hazırlanması
  • Fəaliyyət planının tərtibi
  • Fəaliyytlər arasında əlaqələrin qurulması
  • Mütəmadi fəaliyyətlərin daxil olunması
  • Gantt qrafiki tərtibi
  • Kritik fəaliyyətlərin təyini
  • Layihənin ümumi zaman qrafiki
  • Resursların planlaması
  • Xərclərin hesablanması
  • Resursların xərc planının hazırlanması
  • Resursların layihə boyunca sayının tənzimlənməsi
  • Artıq yüklənmələrin təyini və təkrar planlanması
  • Resursların təyin olunması
  • Layihə statistik təhlili
  • Layihə baza planının hazırlanması
  • Layihənin monitorinqi / qazanılmış dəyər analizi (EV)
  • Layihə hesabatlarının hazırlanması
  • Hesabatların digəq proqramlara eksport edilməsi

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Layihələrin idarə edilməsi institutunun (PMI) “Project Management Professional”  proqramı əsasında dərslər

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində
  • Microsoft şirkətinin "MS Project" üzrə rəsmi kitabı

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `