İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

15:00-17:00 – həftə içi

19:00-21:00 – həftə içi

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

2 ay (16 dərs)

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Elçin Tarverdiyev (MOS)

Rahilə Həsənova (MOS)

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis proqramı üzrə biliklərə yiyələnmək istəyən yeni mütəxəssislər;
 • Ofis işçiləri;
 • Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikatına hazırlaşan şəxslər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Təşkilatlarda istifadə olunan kargüzarlıq qaydaları;
 • Sənədlərin hazırlanması bilikləri;
 • Mürəkkəb hesabatların ən qısa vaxtda hazırlanması;
 • Hesablamaların və hesabatların avtomatlaşdırılması;
 • Biznesin mövcud durumunu hesabatlarda görmə imkanı;
 • Böyük verilənlər üzərində işləmək imkanı;
 • Mürəkkəb funksiyaları yazmaqla hesablama işlərini daha da asanlaşdırmaq;
 • Təqdimatların hazırlanması qaydaları

Aşağıdakı beynəlxalq setifikat imtahanına hazırlıq:

 • Microsoft Office Specialist (MOS);

TƏLİM PROQRAMI:

  I. MS Word:
   

  DƏRS 1

  • Home lent tabı : Clipboard \ Font \ Paragraph \ Editing \ bölmələrinin izahı.
  • İnsert lent tabı : Tables \ İllustrations \ Comments \ Header-Footer \ Text \ Symbols bölmələrinin izahı
  • Customize Ribbon – Quick Access Toolbar

   

  DƏRS 2

  • Home lent tabı : Styles bölməsi – Sillabus necə hazırlanır
  • Reference lent tabı : Table of content bölməsi – Sillabusun əlavəsi
  • İnsert - Pages bölməsi – Üz qabığı ( cover page ) necə hazırlanır
  • Design lent tabı : Document Formatting \ Page background bölmələri
  • Page Layout lent tabı : Page setup \ paragraph bölmələrinin izahı

   

  DƏRS 3

  • References lent tabı : Footnotes \ Citations Bibliography \ Captions \ İndex \ Table of Authorities bölmələrinin izahı
  • Review lent tabı : Proofing \ Language \ Comments \ Tracking \ Changes \ Compare \ bölmələrinin izahı
  • Protect \ Restrict Editing document

   

  DƏRS 4

  • Mailings lent tabı : Start mail Merge \ Write İnsert Fields \ Prieview Results bölmələrinin izahı
  • View lent tabı : Views \ Page Movement \ Show \ Zoom \ Window bölmələrinin izahı

   

  II. MS Excel

  DƏRS 1

  • Microsoft Excel 2013 cədvəl prossesorunun proqram pəncərəsi haqqında ümumi məlumat.
  • İşvərəqində sətir(row), sütün(column),xana(cell), diapazon anlayışları.
  • İşvərəqinin (workbook) necə yaradılması,necə açılması(open) və necə yaddaşa verilməsi(save).
  • Daha sonra məlumat (data) işci sahəyə necə əlavə olunur,necə seçilir və necə silinir.
  • Sürətli Müraciət Paneli (Quick Access Toolbar) ilə işləmək.
  • “Undo”,”Redo”dan necə istifadə olunur.
  • Home Lent Tabı - Clipboard bölməsi :Kəsmək (cut), yapışdırmaq (paste) və kopyalamaq (copy) funksiyalarının istifadəsi.
  • Format Painter necə istifadə olunur.
  • Home lent tabının Font bölməsi
  • Home lent tabının Alignment bölməsi

   

  DƏRS 2

  • İşvərəqinə sətir \ sütun əlavə olunması ( İnsert Row \ Column). Həmçinin sətir, sütunlar necə silinir.(Delete Row Column)
  • İşvərəqində sətir və sütunların ölçülərinin dəyişdirilməsi.( Row Height-Column Width)
  • “Find” və “Replace” necə istifadə olunur.
  • Həmçinin sətir \ sütunların gizlədilməsi (hide) və geri qaytarılması (unhide)
  • Təmizləmə (Clear) necə istifadə olunur. (Clear-All\Format\Contents)
  • Home lent tabının Number bölməsi. (xanaların formatlaşdırılması \ pul vahidi)
  • Lent tabları \ Menyuların gizlədilməsi geri gətirilməsi. (Auto-hide Ribbon \ Show tabs)
  • İş vərəqində sadə hesablamaların aparılması. Nisbi xana anlayışı

   

  DƏRS 3

  • Avtomatik doldurma əməliyyatları ( AutoFill) (AutoComplete)
  • FlashFill necə istifadə olunur + Across Worksheet
  • AutoSum əməliyyatları, seçilmiş xanaların cəmi,ədədi ortası,sayı,ən böyüyü,ən kiçiyinin hesablanması .(SUM,AVERAGE,COUNT,MAX,MİN)
  • 3D SUM
  • Faiz necə istifadə olunur.Bir dəyərin % artımını və ya azalmasını tapmaq.
  • Şablon xana stilləri. (Cell styles)
  • Mətn funksiyalarından : Left – Right – Mid – Trim.
  • Custom LIST

   

  DƏRS 4

  • Məlumatların sıralanması (sort).
  • CUSTOM SORT necə istifadə olunur.
  • Süzgəc əməliyyatı (FİLTER).
  • İşvərəqinin sayının çoxaldılması (İnsert) \ Silinməsi (Delete) \ Adının dəyişdirilməsi (Rename) \ Rənglənməsi (Tab Color) \ Qorunmasi (Protect sheet) \ Kopyalanması və ya Yerinin dəyişdirilməsi (Move or Copy)
  • İş vərəqi strukturunun qorunması (Protect structure). Ümum işkitabının özünün qorunmasi .(Protect Workbook)
  • İş kitabında Yeni lent tabı yaratmaq.Yeni menyu qurmaq.Menyu daxilinə əməliyyat düymələri əlavə etmək. (Customize Ribbon)

   

  DƏRS 5

  • Genişləndirilmiş süzgəc. (ADVANCED FİLTİR)
  • Məlumatlara Tablo ( Table) əlavə etmək.Tablonun Dizayn (Design) lent tabı
  •  Format Data as a Table’ın istifadəsi və arxa fona ( BACKGROUND ) səkil əlavə eləmək.
  • İş vərəqinə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi.(SmartArt, shapes,text boxes Picture,screenshot,bring forward,send backward.)
  • Copy as picture
  • Mətn funksiyalarından : Lower – Upper – CONCATENATE – Len –Rept.
  • İşvərəqinin PDF kimi yaddaşa verilməsi.
  • İşvərəqinin email kimi göndərilməsi.


  DƏRS 6

  • Page Layout lent tabının Page setup\Scale to feet\Sheet options bölmələri :Kitabın görünüş rejimləri.
  • Səhifələrin nömrələnməsi\səhifəyə başlıq əlavə edilməsi. (Header-Footer)
  • Çapdan qabaq görünüş.Çap düzəlişlərinin edilməsi.
  • Xanaların limitləndirilməsi. (Data validation)
  • Məlumatlara koment (comment) əlavə edilməsi\silinməsi.Kometin çapdan çıxarılması.
  • Hyperlink

   

  DƏRS 7

  • Məlumatlara Diaqramın-in əlavə olması.Diaqramla işləmək.
  • Məlumata Sparklin-ların əlavəsi
  • Məlumatların sütunlara paylanması (Text to columns)
  • Yapışdırma əməliyyatları. (Paste special)
  • Təkrarlanan dəyərlərin silinməsi (Remove dublicates)

   

  DƏRS 8

  • Nisbi,qarışıq,mütləq xanalar. (Absolute-Relative cells)
  • Xana və diapazonlara ad verilməsi.Ad-ların funksiyada istifadəsi. (Name manager)
  • Ayrı vərəqlərdəki məlumatları bir vərəqdə birləşdirmək .(Consolidate)
  • Sətir\sütunların bərkidilməsi. (Freeze panes)
  • Səhifənin yaxınlaşdırılması. (Zoom)
  • New window-Arrange all-Split-Hide-Unhide əməliyyatları
  • Fərqli vərəqlərə eyni anda məlumat yazmaq

   

  III. MS PowerPoint

  DƏRS 1

  • Home lent tabı : Clipboard \ Font \ Paragraph \ Drawing \ Editing \ bölmələrinin izahı. ( slayt necə yığılır )
  • İnsert lent tabı : Tables \ İllustrations \ Comments \ Header-Footer \ Text \ Symbols bölmələrinin izahı
  • Design Lent tabı : Theme \ Customize bölmələrinin izahı ( slayt necə dizayn vermək lazımdır )

   

  DƏRS 2

  • İnsert lent tabı : Şəkil albomu (photo album) necə hazırlanır.
  • İnsert lent tabı : Media bölməsi – mahnı videonun əlavəsi
  • Transitions lent tabı : Transitions \ Timing bölmələrinin izahı .Slaytlar arası keçitlərdə fərqlilik \ vaxtın ayarlanması.
  • Animations lent tabı : Animation \ Advanced animation \ Timing bölmələrinin izahı
  • Convert Video - Video qurmaq

   

  DƏRS 3

  • İnsert lent tabı : Link \ Action necə istifadə olunur.
  • Slide Show lent tabı : Start slide show \ Set up bölmələrinin izahı
  • Review lent tabı

   

  DƏRS 4

  • View lent tabı : Presentation view \ Master view \ Show \ Zoom \ Window bölmələrinin izahı
  • 4 dərs əsasında öyrənilən məlumatları istifadə edib fərqli Powerpoint çalışmaları ( praktika )

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Microsoft-un rəsmi tədris proqramı ilə MOS imtahanına hazırlıq

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış);
  • Mövzular üzrə tapşırıqlar

SERTİFİKATLAR:

  Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `