Suvarma sistemi

images

Bu sistem, kiçik və böyük əkin sahələrinin qrafikli və innovativ şəkildə suvarılması sistemidir. Layihə həyata keçirilən sahələrdə insan gücünə ehtiyac olmayacaq və sistemsiz şəkildə suvarılmanın qarşısı alınaraq, məhsula bununla yetirilə biləcək ziyan azaldılacaq. Layihədə müxtəlif sensorlar və mikrokontrollerlər istifadə olunur. Bunların hamisi sistemin uzun müddətli, problemsiz aktivliyini davam etdirmək üçün az enerji sərf edən qurğulardır. Layihə Elza Hüseynova (Bulent-Ecer universiteti) və Əfqan Mustafayev (BMU-mühəndislik fakultəsi, İT fakültə) tərəfindən icra edilmişdir. Layihənin satış məqsədləri üçün hazırlanması nəzərdə tutulmur. Prototip tədrisdə istifadə olunacaqdır.