Pricelist

** Korporativ qiymət - Təlimlər korporativ müqavilə əsasında təşkil edilir və təlimin qiyməti bir nəfər əməkdaş üçün nəzərdə tutulub. Əməkdaşların say çox olduqda əlavə güzəştlər təklif olunur.

` `