İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Kargüzarlıq və Rəsmi Yazışmalar

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

4 gün (8 saat)

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis işçiləri;
 • Bu sahə üzrə praktiki biliklər əldə etmək istəyən mütəxəssislər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • 1. Rəsmi və işgüzar yazışma qaydalarının öyrənilməsi;
 • 2. İşgüzar yazışmaların qaydalar çərçivəsində aparılmasının təmin edilməsi.
 • 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın izahı
 • 4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 950 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası”ının izahı

TƏLİM PROQRAMI:

  • İşgüzar kommunikasiya;
  • Qanunvericilik;
  • Kargüzarlıq təşkili:
  • Rəsmi yazışmalar;
  • Vətəndaş müraciət qəbulu;
  • Elektron sənədlərin hazırlanması;
  • Elektron kargüzarlar və elektron sənəd dövrüyyəsi.

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `