İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Ms Excel - Üstün Səviyyə

KURSUN MÜDDƏTİ:

6 dərs (1 ay)

KURSUN VAXTI:

15:00-17:00 – həftə içi

19:00-21:00 – həftə içi

10:00-12:00 – şənbə günü

TƏLİMÇİ:

Elçin Tarverdiyev (MOS)

Rahilə Həsənova (MOS)

Mübariz QasımovKİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis işçiləri
 • Mühasiblər
 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) sertifikatına hazırlaşan şəxslər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Mürəkkəb hesabatların ən qısa vaxtda hazırlanması
 • Hesablamaların və hesabatların avtomatlaşdırılması
 • Biznesin mövcud durumunu hesabatlarda görmə imkanı
 • Böyük verilənlər üzərində işləmək imkanı
 • Mürəkkəb funksiyaları yazmaqla hesablama işlərini daha da asanlaşdırmaq

Aşağıdakı beynəlxalq sertifikat imtahanına hazırlıq:

 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

TƏLİM PROQRAMI:

  I Module. Manage workbook options and settings

  • Objective 1.1 Manage workbooks
   • Save a workbook as a template
   • Hide or display ribbon tabs
   • Enable macros in a workbook
   • Copy macros between workbooks
   • Reference data in another workbook
   • Reference table data by using structured references
   • Objective 1.1 Practice tasks
     
  • Objective 1.2 Manage workbook review
   • Restrict editing
   • Protect workbook structure
   • Encrypt a workbook with a password
   • Manage workbook versions
   • Configure formula calculation options
   • Objective 1.2 Practice tasks

   

  II Module. Apply custom data formats and layouts

  • Objective 2.1 Apply custom data formats and validation
   • Create custom data formats
   • Populate cells by using advanced Fill Series options
   • Configure data validation
   • Objective 2.1 Practice tasks
     
  • Objective 2.2 Apply advanced conditional formatting and filtering
   • Create custom conditional formatting rules
   • Create conditional formatting rules that use formulas
   • Manage conditional formatting rules
   • Objective 2.2 Practice tasks
  • Objective 2.3 Create and modify custom workbook elements
   • Create and modify cell styles
   • Create custom themes and theme elements
   • Create and modify simple macros
   • Insert and configure form controls
   • Objective 2.3 Practice tasks

   

  • Objective 2.4 Prepare a workbook for internationalization
   • Objective 2.4 Practice tasks

   

  III Module. Create advanced formulas

  • Objective 3.1 Apply functions in formulas
   • Insert functions into a formula
   • Perform logical operations by using the IF, AND, OR, and NOT functions
   • Perform logical operations by using nested functions
   • Perform statistical operations by using the SUMIFS, AVERAGEIFS, and COUNTIFS functions
   • Objective 3.1 Practice tasks
     
  • Objective 3.2 Look up data by using functions
   • Objective 3.2 Practice tasks
  • Objective 3.3 Apply advanced date and time functions
   • Reference the date and time by using the NOW and TODAY functions
   • Serialize numbers by using date and time functions
   • Objective 3.3 Practice tasks
     
  • Objective 3.4 Perform data analysis and business intelligence
   • Import, transform, combine, display, and connect to data
   • Consolidate data
   • Perform what-if analysis by using Goal Seek and Scenario Manager
   • Use cube functions to get data out of the Excel data model
   • Calculate data by using financial functions
   • Objective 3.4 Practice tasks

   

  • Objective 3.5 Troubleshoot formulas
   • Trace precedence and dependence
   • Monitor cells and formulas by using the Watch Window
   • Validate formulas by using error-checking rules
   • Evaluate formulas
   • Objective 3.5 Practice tasks
  • Objective 3.6 Define named ranges and objects
   • Name a cell or range
   • Name a table
   • Manage named ranges and objects
   • Objective 3.6 Practice tasks

   

  IV. Module Create advanced charts and tables

  • Objective 4.1 Create advanced charts
   • Add trendlines to charts
   • Create dual-axis charts
   • Save a chart as a template
   • Objective 4.1 Practice tasks
  • Objective 4.2: Create and manage PivotTables
   • Create PivotTables
   • Modify PivotTable field selections and options
   • Create slicers
   • Group PivotTable data
   • Reference data in a PivotTable by using the GETPIVOTDATA function
   • Add calculated fields
   • Format data
   • Objective 4.2 Practice tasks
  • Objective 4.3: Create and manage PivotCharts
   • Create PivotCharts
   • Modify PivotCharts
   • Drill down into PivotChart details
   • Objective 4.3 Practice tasks

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Microsoft-un rəsmi tədris proqramı ilə MOS imtahanına hazırlıq

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Microsoft-un rəsmi dərsliyi (elektron versiya)

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı