İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Linux Redhat inzibatçılığı

KURSUN MÜDDƏTİ:

2 ay 

KURSUN VAXTI:

19:00-21:00 - həftə içi


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İT-nin əsasları üzrə təlimi bitirən şəxslər;
 • Sistem inzibatçılığı ilə məşğul olan mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı sahəsinə marağı olan yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Server əməliyyat sistemi və servislərinin idarə olunması;
 • Proqram təminatlarının distributivasiya və yenilənmələri;
 • Təyin olunmuş serverlərin profillənməsi və monitorinqi;
 • Mərkəzi idarəetmə sisteminin qurulması;
 • Nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması

TƏLİM PROQRAMI:

  1. Installing Linux

  2. Accessing the Command Line

  3. Managing Files From the Command Line

  4. RedHat help tools (man, usr/share/doc)

  5. Creating, Viewing, and editing Text Files

  6. Managing Local Linux Users and Groups

  7. Controlling Access to Files with Linux File System Permissions

  8. Monitoring and Managing Linux Processes

  9. Controlling Service and Daemons

  10. OpenSSH

  11. Networking

  12. Archiving and Copying

  13. Installing and updating software packs (rpm, yum)

  14. Accessing Linux File Systems

  15. Using regular expression with grep

  16. Creating and Using text Files with vim

  17. ACL- Active Control List

  18. SELinux Security

  19. Adding Disks, Partitions and file systems to Linux

  20. LVM – Logical Volume Managment

  21. Firewall

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Red Hat Linux rəsmi dərslik

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı