İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Linux Redhat inzibatçılığı

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

İlkin Əliyev (RHCSA, CEH)

Vüsal Əliyev (CCNA, CCDA, CCNA Security, CCNP, CCDP, RHCSA, RHCE)

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

2 ay 

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 700 azn 

Adi - 250 azn (aylıq)

Güzəştli* - 200 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İT-nin əsasları üzrə təlimi bitirən şəxslər;
 • Sistem inzibatçılığı ilə məşğul olan mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı sahəsinə marağı olan yeni mütəxəssislər;
 • Linux Redhat inzibatçılığını öyrənmək istəyən şəxslər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Server əməliyyat sistemi və servislərinin idarə olunması;
 • Proqram təminatlarının distributivasiya və yenilənmələri;
 • Təyin olunmuş serverlərin profillənməsi və monitorinqi;
 • Mərkəzi idarəetmə sisteminin qurulması;
 • Nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması

TƏLİM PROQRAMI:

  1. Access the command line

  • Log in to a Linux system and run simple commands using the shell

  2. Manage files from the command line

  • Copy, move, create, delete, and organize files from the bash shell prompt

  3. Getting help in Red Hat Enterprise Linux

  • Resolve problems by using online help systems and Red Hat support utilities

  4. Create, view, and edit text files

  • Create, view, and edit text files from command output or in an editor

  5. Manage local Linux users and groups

  • Manage local Linux users and groups, and administer local password policies

  6. Control access to files with Linux file system permissions

  • Set Linux file system permissions on files and interpret the security effects of different permission settings

  7. Monitor and manage Linux processes

  • Obtain information about the system, and control processes running on it

  8. Control services and daemons

  • Control and monitor network services and system daemons using systemd

  9. Configure and secure OpenSSH service

  • Access and provide access to the command line on remote systems securely using OpenSSH

  10. Analyze and store logs

  • Locate and accurately interpret relevant system log files for troubleshooting purposes

  11. Manage Red Hat Enterprise Linux networking

  • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems

  12. Archive and copy files between systems

  • Archive files and copy them from one system to another

  13. Install and update software packages

  • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories

  14. Access Linux file systems

  • Access and inspect existing file systems on a Red Hat Enterprise Linux system

  15. Improving Command-Line productivity

  • Writing simple bash scripting running commands more efficiently using loops matching text in command output with regular expressions

  16. Automate installation with Kickstart

  • Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux systems with Kickstart

  17. Use regular expressions with grep

  • Write regular expressions that, when partnered with grep, will allow you to quickly isolate or locate content within text files

  18. Create and Edit text files with vim

  • Introduce the vim text editor, with which you can open, edit, and save text files

  19. Schedule future Linux tasks

  • Schedule tasks to automatically execute in the future

  20. Manage priority of Linux processes

  • Influence the relative priorities at which Linux processes run

  21. Control access to files with access control lists (ACL)

  • Manage file security using POSIX access control lists

  22. Manage SELinux security

  • Manage the Security Enhanced Linux (SELinux) behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise

  23. Connect to network-defined users and groups

  • Configure systems to use central identity management services

  24. Add disks, partitions, and file systems to a Linux system

  • Manage simple partitions and file systems

  25. Manage logical volume management (LVM) storage

  • Manage logical volumes from the command line

  26. Access networked attached storage with network file system (NFS)

  • Access (secure) NFS shares

  27. Implementing advanced storage features

  • Manage storage using the startis local storage management system and use the vdo volumes to optimize storage space in use

  28. Control and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process

  • Selecting the boot target, resetting the root pasword, repairing file system issuesat boot

  29. Limit network communication with firewall

  • Configure a basic firewall

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Red Hat Linux rəsmi dərslik

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `