İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Linux Redhat inzibatçılığı

KURSUN MÜDDƏTİ:

3 ay 

KURSUN VAXTI:

19:00-21:00 - həftə içi


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İT-nin əsasları üzrə təlimi bitirən şəxslər;
 • Sistem inzibatçılığı ilə məşğul olan mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı sahəsinə marağı olan yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Server əməliyyat sistemi və servislərinin idarə olunması;
 • Proqram təminatlarının distributivasiya və yenilənmələri;
 • Təyin olunmuş serverlərin profillənməsi və monitorinqi;
 • Mərkəzi idarəetmə sisteminin qurulması;
 • Nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması

TƏLİM PROQRAMI:

  1. Access the command line

  Log in to a Linux system and run simple commands using the shell

  2. Manage files from the command line

  Copy, move, create, delete, and organize files from the bash shell prompt

  3. Getting help in Red Hat Enterprise Linux

  Resolve problems by using online help systems and Red Hat support utilities

  4. Create, view, and edit text files

  Create, view, and edit text files from command output or in an editor

  5. Manage local Linux users and groups

  Manage local Linux users and groups, and administer local password policies

  6. Control access to files with Linux file system permissions

  Set Linux file system permissions on files and interpret the security effects of different permission settings

  7. Monitor and manage Linux processes

  Obtain information about the system, and control processes running on it

  8. Control services and daemons

  Control and monitor network services and system daemons using systemd

  9. Configure and secure OpenSSH service

  Access and provide access to the command line on remote systems securely using OpenSSH

  10. Analyze and store logs

  Locate and accurately interpret relevant system log files for troubleshooting purposes

  11. Manage Red Hat Enterprise Linux networking

  Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems

  12. Archive and copy files between systems

  Archive files and copy them from one system to another

  13. Install and update software packages

  Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories

  14. Access Linux file systems

  Access and inspect existing file systems on a Red Hat Enterprise Linux system

  15. Use virtualized systems

  Create and use Red Hat Enterprise Linux virtual machines with KVM and libvirt

  16. Automate installation with Kickstart

  Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux systems with Kickstart

  17. Use regular expressions with grep

  Write regular expressions that, when partnered with grep, will allow you to quickly isolate or locate content within text files

  18. Create and Edit text files with vim

  Introduce the vim text editor, with which you can open, edit, and save text files

  19. Schedule future Linux tasks

  Schedule tasks to automatically execute in the future

  20. Manage priority of Linux processes

  Influence the relative priorities at which Linux processes run

  21. Control access to files with access control lists (ACL)

  Manage file security using POSIX access control lists

  22. Manage SELinux security

  Manage the Security Enhanced Linux (SELinux) behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise

  23. Connect to network-defined users and groups

  Configure systems to use central identity management services

  24. Add disks, partitions, and file systems to a Linux system

  Manage simple partitions and file systems

  25. Manage logical volume management (LVM) storage

  Manage logical volumes from the command line

  26. Access networked attached storage with network file system (NFS)

  Access (secure) NFS shares

  27. Access networked storage with SMB

  Use autofs and the command line to mount and unmount SMB file systems

  28. Control and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process

  29. Limit network communication with firewall

  Configure a basic firewall

  30. Comprehensive review

  Practice and demonstrate knowledge and skills learned in this course

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
  • Red Hat Linux rəsmi dərslik

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı