İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Sistem inzibatçısı

KURSUN MÜDDƏTİ:

6 ay (48 dərs)

KURSUN VAXTI:

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • ​​​İT-nin əsasları təlimini bitirən şəxslər;
 • İlkin şəbəkə biliklərinə malik olan mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı sahəsi üzrə biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər;
 • Sistem inzibatçılığı üzrə beynəlxalq sertifikat imtahanlarına hazırlaşan şəxslər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Windows Server 2012-nin yüklənməsi və tənzimlənməsi;
 • Windows Server-də Active Directory infrastrukturunun idarə olunması;
 • Şəbəkə xidmətlərinin və “Microsoft Hyper-V” xidmətlərinin hazırlanması və tənzimlənməsi;
 • Backup serverlərin yaradılması.

 

Aşağıdakı beynəlxalq setifikat imtahanlarına hazırlıq:

 • Installing and Configuring Windows Server 2012 -  70-410;
 • Administering Windows Server 2012 - 70-411;

 • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services - 70-412

TƏLİM PROQRAMI:

  Windows Server 2012

  1.Module:

  1.What Is a Server?
  2.Windows Server Components
  3.Windows Server Bus Technologies
  4.Windows Server Software Architecture


   

  2.Module:

  1.Identifying Storage Technologies
  2.Managing Disks and Volumes
  3.Fault Tolerance


  3.Module:

  1.Network Architecture Standard
  2.Local Area Networking
  3.Wide Area Networking
  4.Wireless Networking
  5.Connecting to the Internet
  6.Remote Access


  4.Module:

  1.Understanding the Open Systems Interconnection Reference Model
  2.Understanding Media Types
  3.Understanding Adapters, Hubs, and Switches
  4.Understanding Routing


  5.Module:

  1.Role-Based Deployment
  2.Deploying Role-Specific Servers
  3.Considerations for Provisioning Roles


  6.Module:

  1.Overview of Defense-in-Depth
  2.Physical Security
  3.Internet Security
  4.Overview of Network Security
  5.Implementing Firewalls
  6.Internet Protocol Security
  7.Client Software Protection Features
  8.Email Protection
  9.Server Protection


  7.Module:

  1.Overview of TCP/IP
  2.Understanding IPv4 Addressing
  3.Subnetting and Supernetting
  4.Configuring and Troubleshooting IPv4


  8.Module:

  1.Windows Server 2012 Overview
  2.Installing Windows Server 2012
  3.Post-Installation Configuration of Windows Server 2012
  4.Overview of Windows Server 2012 Management


  9.Module:

  1.Name Resolution for Windows Clients and Servers
  2.Installing a DNS Server
  3.Managing DNS Zones
  4.Configuring the DNS Server Role
  5.Configuring DNS Zones
  6.Configuring DNS Zone Transfers
  7.Managing and troubleshooting DNS


  10.Module:

  1.Overview of the DHCP Server Role
  2.Configuring DHCP Scopes
  3.Managing a DHCP Database
  4.Securing and Monitoring DHCP
  5.Configuring DHCP Policies
  6.Implementing IPAM
  7.Managing IP Address Spaces with IPAM


  11.Module:

  1.Overview of AD DS
  2.Overview of Domain Controllers
  3.Installing a Domain Controller


  12.Module:

  1.Managing User Accounts
  2.Managing Groups
  3.Managing Computer Accounts
  4.Delegating Administration


  13.Module:

  1.Overview of Storage
  2.Managing Disks and Volumes
  3.Implementing Storage Spaces


   

  14.Module:

  1.Securing Files and Folders
  2.Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
  3.Configuring Network Printing
  5.Implementing Encryption
  6.Overview of FSRM
  7.Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
  8.Implementing Classification and File Management Tasks
  9.Overview of DFS
  10.Configuring DFS Namespaces
  11.Configuring and Troubleshooting DFS Replication


  15.Module:

  1.Overview of Remote Access
  2.Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
  3.Implementing and Managing an Advanced DirectAccess Infrastructure
  4.Implementing VPN
  5.Implementing Web Application Proxy


  16.Module:

  1.Overview of WSUS
  2.Deploying Updates with WSUS
  3.Applying Updates to Windows Server


  17.Module:

  1.Monitoring Tools
  2.Using Performance Monitor
  3.Monitoring Event Logs


  18.Module:

  1.Print Server Overview
  2.Configure Print Server
  3.Configure FTP Server


  19.Module:

  1.Overview of Group Policy
  2.Group Policy Processing


  20.Module:

  1.Windows Deployment Services Overview
  2.Configuring WDS

   

  21.Module:

  1.AD DS Replication Overview
  2.Configuring AD DS Sites
  3.Configuring and Monitoring AD DS Replication


  22.Module:

  1.AD DS Trust Overview
  2.Configuring AD DS Trust

  23.Module:

  1.Remote Desktop Services Overview
  2.Configuring RDS


  24.Module:

  1.Using Certificates in a Business Environment
  2.PKI Overview
  3.Deploying CAs
  4.Deploying and Managing Certificate Templates
  5.Implementing Certificate Distribution and Revocation
  6.Managing Certificate Recovery


  25.Module:

  1.Data Protection Overview
  2.Implementing Windows Server Backup
  3.Implementing Server and Data Recovery


  26.Module:

  1.Overview of NLB
  2.Configuring an NLB Cluster
  3.Planning an NLB Implementation


  27.Module:

  1.Overview of Virtualization Technologies
  2.Implementing Hyper-V
  3.Managing Virtual Machines
  4.Managing Virtual Networks
  5.Overview of Failover Clustering
  6.Implementing a Failover Cluster
  7.Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
  8.Maintaining a Failover Cluster
  9.Implementing a Multisite Failover Cluster
  10.Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
  11.Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
  12.Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement


  28.Module:

  1.What Is Cloud Computing?
  2.What Is Azure?
  3.Cloud Services
  4.Public, Private, and Hybrid Clouds
  5.Create and Configure Virtual Machines in Azure
  6.Configure Disks


  Exchange Server 2013


  29.Module:

  1.Exchange Server 2013 Prerequisites and Requirements
  2.Exchange Server 2013 Deployment
  3.Managing Exchange Server 2013


   

   

  30.Module:

  1.Overview of the Mailbox Server Role
  2.Planning the Mailbox Server Deployment
  3.Configuring the Mailbox Servers


  31.Module:

  1.Planning Client Access Server Deployment
  2.Configuring the Client Access Server Role
  3.Managing Client Access Services

   

  32.Module:

  1.Managing Exchange Server 2013 Mailboxes
  2.Managing Other Exchange Recipients
  3.Planning and Implementing Public Folder Mailboxes
  4.Managing Address Lists and Policies


  33.Module:

  1.Client Connectivity to the Client Access Server
  2.Configuring Outlook Web App
  3.Planning and Configuring Mobile Messaging
  4.Configuring Secure Internet Access for Client Access Server

   

  34.Module:

  1.High Availability on Exchange Server 2013
  2.Configuring Highly Available Mailbox Databases
  3.Configuring Highly Available Client Access Servers


  35.Module:

  1.Planning for Disaster Mitigation
  2.Planning and Implementing Exchange Server 2013 Backup
  3.Planning and Implementing Exchange Server 2013 Recovery


  36.Module:

  1.Overview of Message Transport and Routing
  2.Planning and Configuring Message Transport
  3.Managing Transport Rules


  37.Module:

  1.Planning Messaging Security
  2.Implementing an Antivirus Solution for Exchange Server 2013
  3.Implementing an Anti-Spam Solution for Exchange Server 2013


   

  38.Module:

  1.Configuring Role-Based Access Control
  2.Configuring Audit Logging

   

  39.Module:

  1.Monitoring Exchange Server 2013
  2.Maintaining Exchange Server 2013
  3.Troubleshooting Exchange Server 2013

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;
  • Microsoft şirkətinin rəsmi tədris proqramı əsasında dərslər.

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı