İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Kargüzarlıq və Rəsmi Yazışmalar

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Sevda Hakimova

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 gün (8 saat)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

10:00-18:00 - həftə içi

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ qiymət: 300 azn

Adi qiymət: 240 azn


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Ofis işçiləri;
 • Kargüzarlıq, vətəndaş qəbulu, ümumi şöbə işçiləri
 • Bu sahə üzrə praktiki biliklər əldə etmək istəyən mütəxəssislər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • Rəsmi və işgüzar yazışma qaydalarının öyrənilməsi;
 • İşgüzar yazışmaların qaydalar çərçivəsində aparılmasının təmin edilməsi.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın izahı
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 950 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası”ının izahı

TƏLİM PROQRAMI:

      1. Giriş

  1.1. Ümumi tanışlıq

      2. Qanunvericilik

  2.1. Kargüzarlığın aparılmasına dair qanunvericilik aktları ilə tanışlıq.

      3. Kargüzarlığın təşkili

  3.1. Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili, sənədlərin qeydə alınması və məlumat aparatının quruluşu

  3.2. Sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər

  3.4. Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili

     4. Rəsmi və işgüzar məktublar

  1.2. İşgüzar üslubun xüsusiyyətləri

  4.1. Qərarların, sərəncamların, əmrlərin, protokolların, aktların, arayışların, məktubların hazırlanması və tərtib edilməsi

  4.2. Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası

     5. Vətəndaş müraciətlərinin qəbulu

  5.1. Əsas anlayışlar, vətəndaş müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri, vətəndaşların hüququ

  5.2. Vətəndaşların müraciətlərinin qəbulu və qeydiyyata alınması

  5.3. Müraciətlərə baxılması və onların cavablandırılması

  5.4. Müraciətlərə baxılmasının vəziyyəti, təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında rüblük və illik hesabatların aparılması; qeydiyyat nəzarət vərəqəsinin doldurulması, qovluqların formalaşdırılması, daxili siyahının tərtib edilməsi

     6. Elektron sənədlər

  6.1. Kompüter üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər

     7. Elektron sənədlərlə bağlı kargüzarlığın aparılmasının xüsusiyyətləri

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `