Korporativ təlimlər

Niyə İKT LAB-da Korporativ təlimlər?

Müasir dövrdə şirkət / müəssisələrin davamlı inkişafında və performansının yüksəlməsində işçi heyətin təlimləndirilməsinin rolu böyükdür. Təlim keçmiş işçi heyət şirkət / müəssisələrin fəaliyyətinə dəyər qatır və onun performansının yüksəldilməsinə təsir edir.

Təlimdən keçməyən personal isə əksinə şirkətdə mövcud idarəetmə sisteminin inkişafına töhfə verə bilmir və gündən-günə artan rəqabət mühitində nə özünün, nə də işçisi olduğu müəssisənin fəaliyyətinə dəyər qatır.

Mərkəzimizdə İKT və idarəetmə sahələri üzrə kadr hazırlığının genişləndirilməsi məqsədilə beynəlxalq sertifikatlı və real təcrübəyə malik peşəkar mütəxəssislər tərəfindən peşəkar İT təlimlər təşkilini həyata keçirilir.

Bizim məqsədimiz şirkət / müəssisələrin işçi heyətinə təkcə iş üçün lazım olan texniki bilik və bacarıqları vermək deyil, həmçinin onları seçdiyi sahə üzrə peşəkar mütəxəssis olaraq hazırlamaqdır.

Korporativ mütəxəssis ilə konsultasiya imkanı

Mütəxəssislərimiz:

Günel İsmayılova  (Mütəxəssis)
[email protected] / 077 505 01 13

Broşurumuzla tanış olun:

MƏMNUN KORPORATİV MÜŞTƏRİLƏRİMİZ:

57 dövlət və özəl qurumların 969 nəfər əməkdaşı korporativ təlimlərdə iştirak etmişdir.

© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
  • |