Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma

PROQRAMLAŞDIRMA

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  8 ay (64 dərs)
 • KURSUN VAXTI
  19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

Qiymət

Adi : 200 ⋔
Korporativ : 2400 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 150 ⋔
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • Proqramlaşdırma məntiqi, alqoritmlərin öyrənilməsi
 • Desktop və web application-ların yaradılması və onlar üzərində praktiki işlər
 • Veb saytların hazırlanması

İştirak tələbləri

Sıfırdan proqramlaşdırma ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər

Proqramlaşdırma ilə məşğul olan yeni mütəxəssislər

Təlim proqramı

 • Proqramlaşdırmaya giriş
 • Dəyişənlər, dəyişən tipləri. Tip çevrilmələri
 • Operatorlar
 • İdarəetmə instruksiyaları. Şərt ifadələri
 • Dövr ifadələri
 • Massivlər. Sətirlər
 • Metodlar. Obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya giriş.
 • Siniflər, konstruktorlar, əlçatma modifikatları
 • DataStructurelar. LinkedList
 • Queue. Stack (massivle)
 • Queue Stack ( LinkedList ile)
 • SortedLinkedList , CircularLinkedList , DoubleLinkedList
 • Alqoritmlər. Alqoritm analizi.
 • Sıralama alqoritmləri (Sort) Baloncuq sıralaması (BubbleSort
 • Seçmə sıralaması (Selection Sort) , Əlavə etmə sıralaması (InsertionSort) , Sayma sıralaması (Counting Sort)
 • Merge Sort , QuickSort
 • Referans və dəyər tipləri arasındakı fərq. Ref və out açar sözləri
 • İstisnaların emalı (try-catch, throw, finally)
 • Form alətləri ilə iş
 • Törəmə və polimorfizm. (Inheritance and polymorphism
 • İnterfeyslər
 • Deleqatlar və hadisələr
 • Verilənlər bazaları. Verilənlər bazası normallaşdırma qaydaları
 • MsSQL. CRUD (Create, Update, Delete) əməliyyatları
 • T-SQL Funksiyalar
 • Məhdudlaşdırıcılar. Əsas açar (Primary key) və Unikal Açar (Unique key)
 • Xarici açar məhdudlaşdırıcısı və onun növləri. (Foreign key)
 • Susmaya görə məhdudlaşdırıcı (Default constraint) və Yoxlama məhdudlaşdırıcısı (Check constraint)
 • Cədvəllərin birləşdirilməsi. Horizontal birləşdirmə (Inner Join, Outer Join, Cross Join)
 • Vertical birləşdirilmə. ( Union, İntersect, Except JOİN)
 • Saxlanılan prosedurlar ( Stored procedure)
 • MsSQL xətalar (Exceptions)
 • Tranzaksiyalar və Paralellik Anomaliyaları
 • Tətikləyicilər (Triggers)
 • ADO.NET Entity Framework-ə giriş
 • WPF application yaradılması. XAML kodları ilə stillər
 • İnternet nədir? İnternet necə işləyir? Web proqramlaşdırmaya giriş
 • HTML. HTMLə giriş. HTML elementləri - teqlər
 • HTML atributlar. Style atributu
 • HTML Linklər, Cədvəllər, Şəkillər, Siyahılar
 • HTML Formlar
 • CSS. CSS Arxa Fon (Background)
 • CSS Borders. Margin and Padding
 • MVC dizayn şablonu. (MVC Design Pattern) ASP.NET MVC çalışma prinsipi
 • Action Result tipləri
 • ASP.NET MVC Routing. Route Attribute istifadəsi
 • ASP.NET View
 • ASP.NET Controllerlər
 • ASP.NET Modellər
 • ASP.NET Controllerdən View-a məlumat ötürmək
 • Layout və Partial View istifadəsi
 • Entity Framework ilə ASP.NET Modellər yaratma
 • ASP.Net Data Annotations
 • ASP.Net Client-Side Validation
 • ASP.Net Server-Side Validation
 • ASP.Net Authentication
 • ASP.Net Authorization
 • ASP.Net sənədlərin "bundle" olunması. (BundleConfig)

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da "Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma" təlimi ?

Sıfırdan peşəkar proqramlaşdırma təlimini keçməklə tələbələr C# dili ilə desktop və veb applikasiyaların yaradılması və onlar üzərində iş, veb saytların yaradılması, idarəedilməsi, optimallaşdırılması üzrə biliklər əldə edəcəklər. Təlimin sonunda 1 aylıq ödənişsiz təcrübə keçməklə tələbələr qazandıqları bilik və bacarıqları real layihələr üzərində tətbiq edə biləcəklər.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Beynəlxalq və Dövlət Sertifikatı

Dövlət sertifikat

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Təlimçilərimiz

Cavid Əliyev

Qeydiyyat formu

Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma təlimi üzrə
Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrəniz:
Email:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi
 • |