Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma

PROQRAMLAŞDIRMA

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  10 ay (80 dərs)
 • KURSUN VAXTI
  19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

Qiymət

Adi : 200 ⋔ (aylıq)
Korporativ : 3000 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 180 ⋔ (aylıq)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • Proqramlaşdırma məntiqi, alqoritmlərin öyrənilməsi
 • Desktop və web application-ların yaradılması və onlar üzərində praktiki işlər
 • Veb saytların hazırlanması

İştirak tələbləri

Sıfırdan proqramlaşdırma ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər

Proqramlaşdırma ilə məşğul olan yeni mütəxəssislər

Təlim proqramı

 • Proqramlaşdırmaya giriş
 • Dəyişənlər, dəyişən tipləri. Tip çevrilmələri
 • Operatorlar
 • İdarəetmə instruksiyaları. Şərt ifadələri
 • Dövr ifadələri
 • Massivlər
 • Sətirlər
 • Metodlar
 • Alqoritmlər. Alqoritm analizi.
 • Sıralama alqoritmləri (Sort)
 • Baloncuq sıralaması (BubbleSort)
 • Seçmə sıralaması (Selection Sort)
 • InsertionSort
 • Sayma sıralaması (Counting Sort)
 • Merge Sort
 • QuickSort
 • Axtarış alqoritmləri (Search). BinarySearch
 • DataStructures
 • LinkedList
 • Queue. Stack (massiv ilə)
 • Queue Stack ( LinkedList ilə)
 • SortedLinkedList
 • CircularLinkedList
 • DoubleLinkedList
 • Binary Tree
 • Obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya giriş.
 • Siniflər, konstruktorlar, əlçatma modifikatları
 • Özəlliklər və İndeksləyicilər
 • Kolleksiyalar. Genericlər
 • Referans və dəyər tipləri arasındakı fərq. Ref və out açar sözləri
 • İstisnaların emalı (try-catch, throw, finally)
 • Polimorfizm. Metodların yenidən yüklənilməsi
 • Törəmə (Inheritance).
 • Abstract və sealed siniflər. Virtual, override açar sözləri
 • Verilənlər bazaları
 • MsSQL. CRUD (Create, Update, Delete) əməliyyatları
 • Normallaşdırma qaydaları
 • Məhdudlaşdırıcılar. Əsas açar (Primary key) və Unikal Açar (Unique key)
 • Xarici açar məhdudlaşdırıcısı və onun növləri. (Foreign key)
 • Susmaya görə məhdudlaşdırıcı (Default constraint) və Yoxlama məhdudlaşdırıcısı (Check constraint)
 • Cədvəllərin birləşdirilməsi. Horizontal birləşdirmə (Inner Join, Outer Join, Cross Join) . Vertical birləşdirilmə. ( Union, İntersect, Except JOİN)
 • T-SQL Aqreqat Funksiyalar.
 • Tranzaksiyalar və Paralellik Anomaliyaları
 • Saxlanılan prosedurlar ( Stored procedure)
 • Schemalar. Viewlar. User-defined functionlar
 • MsSQL kursorlar
 • Tətikləyicilər (Triggers)
 • MsSql Indekslər
 • Refleksiya. TypeOf , is, as operatorları . Atributlar
 • Deleqatlar və eventlər
 • Form alətləri ilə iş
 • ADO.NET
 • Design patternləri. Repository və UnifOfWork design patterni
 • Singleton design pattern
 • Factory design pattern
 • ORM-lər. Entity Framework.
 • WPF applicationların yaradılması. XAML kodları ilə stillər
 • Presentation design patternləri. MVVM design patterni
 • Unit Testing.
 • SOLİD prinsipləri.
 • Real desktop applikasıyanın yaradılması
 • HTML/CSS və JS ilə sadə front-end bilikləri
 • MVC dizayn patterni. (MVC Design Pattern) ASP.NET MVC Core işləmə prinsipi
 • ASP.NET Razor
 • ASP.NET View
 • ASP.NET Controllerlər
 • ASP.NET Modellər
 • ASP.NET Controllerdən View-a məlumat ötürmək
 • Layout və Partial View istifadəsi
 • ASP.Net Data Annotations
 • ASP.Net Client-Side Validation
 • ASP.Net Server-Side Validation
 • ASP.Net Identity Authentication
 • ASP.Net Authorization
 • ASP.Net sənədlərin "bundle" olunması. (BundleConfig)
 • ASP.NET Web Api
 • ASP.NET Web Publish and Deploy process

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma " təlimi ?

Sıfırdan peşəkar proqramlaşdırma təlimini keçməklə tələbələr C# dili ilə desktop və veb applikasiyaların yaradılması və onlar üzərində iş, veb saytların yaradılması, idarəedilməsi, optimallaşdırılması üzrə biliklər əldə edəcəklər. Təlimin sonunda 1 aylıq ödənişsiz təcrübə keçməklə tələbələr qazandıqları bilik və bacarıqları real layihələr üzərində tətbiq edə biləcəklər.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikatı

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Təlimçilərimiz

Cavid Əliyev

Qeydiyyat forması

Sıfırdan Peşəkar proqramlaşdırma təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |