Data analitika: Ms Excel & Ms Power BI

DATA ANALİTİKA

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  22 saat (11 dərs ) 6 həftə
 • KURSUN VAXTI
  19:00-21:00 – Çərşənbə axşamı günü 19:00-21:00 – Cümə günü

Qiymət

Adi : 250 ⋔ (ümumi)
Korporativ : 270 ⋔ (ümumi)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • Müxtəlif məlumat bazalarından məlumatların çəkilməsi - Data İmport
 • Çirkli məlumatların sürətli şəkildə təmizlənməsi – Data Clean
 • Məlumatların vizuallaşdırılması və təhlili - Data Visualization
 • Excel və Power BI daxilində interaktiv dashboardların hazırlanması
 • Excel və Power BI daxilində Data Model’in hazırlanması & fərqli cədvəllər arasında əlaqələrin qurulması
 • Excel və Power BI daxilində DAX dilindən istifadə edərək məlumatların təhlil edilməsi
 • Power BI desktopda hazırlanan hesabatların Power BI Service-də paylaşılması

İştirak tələbləri

Excel proqramı üzrə bilikləri olan şəxslər

Data analitik sahəsinə marağı olan hər kəs

Data təhlili və analitik hesabatlar hazırlayan mütəxəssislər

Təlim proqramı

 • Power BI desktop və Excel proqram təminatlarının fərqli və ortaq xüsusiyyətləri
 • Excel daxilində Pivot Table vasitəsilə sürətli şəkildə müxtəlif cür yekun hesabatların çıxarılması
 • Pivot Chart vasitəsilə məlumatların vizuallaşdırılması və təhlili. Excel daxilində interaktiv dashboardların qurulması
 • Slicer-lar vasitəsilə müxtəlif Pivot Tablolar, dashboardlar arasında əlaqənin (Connection) qurulması vəya istənilən reportdan əlaqənin kəsilməsi
 • Pivot Tabloda Refresh / Change Data Source əməliyyatların istifadəsi
 • Power Query pəncərəsi haqqında ümumi məlumat
 • Excel & Power BI Desktop içərisinə müxtəlif məlumat bazalarından məlumatların götürülməsi - IMPORT Data
 • Götürülən məlumatların təmizlənib səliqəli vəziyyətə gətirilməsi. Çirkli data-ların təmizlənməsi - CLEAN Data
 • Müxtəlif məlumat bazalarından götürülən cədvəllərin birləşdirilib 1 yekun cədvəl halına gətirilməsi - APPEND əməliyyatı .Yekun cədvəldən isə yekun hesabatın çıxarılması
 • Müxtəlif cədvəllərin APPEND edilməsi.(Birləşdirilməsi)
 • Müxtəlif faylların APPEND edilməsi. (Birləşdirilməsi)
 • Müxtəlif cədvəllər / fayllar arasında əlaqəlar (Relations) qurub yekun cədvəl hazırlamaq - MERGE əməliyyatı .Həmin yekun cədvəldən isə yekun hesabatlar hazırlamaq
 • Power Query-nin UNPIVOT əməliyyatının üstünlükləri. Datanın formasının dəyişdirilib təhlilə uyğun vəziyyətə gətirilməsi
 • Power Query-nin GROUP BY özəlliyi – cədvəllərdə istənilən sütunları qruplaşdırıb, yekun nəticənin çıxarılması
 • Power Query içərisində hesablamalar edib, əlavə sütunların yaradılması
 • Excel daxilində Power Pivot əməliyyatının aktivləşdirilməsi
 • Böyük milyonluq məlumatların Power Pivot daxilinə əlavə edilməsi və həmin məlumatlar arasında əlaqələrin (Relations) qurulması. Excelin 1 milyonluq data limitlərini aşmaq
 • Power Pivot daxilində Data Model-in qurulması
 • Power Pivot daxilindəki məlumatları vizuallaşdırılması
 • DAX nədir?
 • Power BI daxilindəki hesablama metodları və Exceldən fərqi
 • Measure \ New Column-dan istifadə
 • Filter Context və Row Context-in fərqləri
 • Aggregator – Iterator anlayışları
 • Aggregator DAX formulları (SUMX, AVERAGEX və s.)
 • İterator DAX formulları (RELATED, YEAR və s.)
 • DAX-dan istifadə edərək data-nın sürətli şəkildə təhlili
 • DAX formullarının iç-içə yazılma qaydaları
 • Təqvim cədvəli. Cədvəlin hazırlanması və faydaları
 • Calculated, Related, İf, Sameperiodlastyear, Filter, Format və.s DAX formullarının effektiv istifadə qaydaları
 • DATA MODELING və onun qurulması
 • Data Modeling nə üçün önəmlidir?
 • Primary və Foreign key nədir?
 • Data Model qurulduğu zaman diqqət edilməli ən vacib xüsusiyyətlər
 • Fərqli cədvəllər arasında əlaqələrin (Relations) qurulması və əlaqə zamanı yaranan problemlər
 • Power BI daxilinə müxtəlif qrafiklərin, vizual effektlərin daxil edilməsi
 • Dashboard-ların istifadə qaydası
 • Vizuallaşdırma zamanı dashboardların düzgün seçilməsində ən önəmli xüsusiyyətlər
 • Vizual filterlərin istifadə qaydaları
 • Waterfall, Pie, Donut, Map, Gauge və.s onlarla fərqli dashboardların istifadə qaydalarının öyrədilməsi
 • Power BI Service nədir?
 • Power BI desktop daxilində hazırlanan hesabatların Power BI service-də paylaşılması

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Data analitika: Ms Excel & Ms Power BI " təlimi ?

Microsoft şirkətinin ən son təqdim etdiyi ( Business İntelligence ) Biznes İntellekt & Biznes iş zəkası aləti olan Power BI bulud üzərində qurulan analitik bir xidmətdir. Bu təlimdə tələbələr Power BI ilə istənilən mənbədən olan datanı asan və tez şəkildə əldə edərək mənalı, baxımlı və dinamik hesabatları hazırlayacaqlar. Excel daxilində isə Microsoft-un Power vasitələrindən ( Power Query & Power Pivot & DAX ) istifadə edərək sürətli şəkildə datanı analiz edəcəklər. Bundan başqa real sənədlər üzərində praktiki işləmək imkanı əldə edə biləcəklər.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Data Analitika təlimi üzrə dərslik

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Müasir infastruktur və Rahat mühüt

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və Kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikat

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Beynəlxalq sertifikat

Ödənişli imtahan nəticəsində təqdim oluna biləcək sertifikatlar

Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI

Təlimçilərimiz

Elçin Tarverdiyev

(MOS, MCT, DA-100: Power BI Certified)

Rövşən Vahabov

(MOS)

Qeydiyyat forması

Data analitika: Ms Excel & Ms Power BI təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |