Rus dili

XARICI DILLƏR

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  2 ay (16 dərs) - hər səviyyə
 • KURSUN VAXTI
  19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

Qiymət

Adi : 80 ⋔ (aylıq)
Korporativ : 300 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 60 ⋔ (aylıq)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • Danışıq və yazıdakı dəqiqliyi və səlisliyi artırmaq
 • Rus dilində oxu və yazı qabiliyyətini inkişaf etdirmək

İştirak tələbləri

İlkin (Beginner) və ya sıfır Rus dili səviyyəsinə malik olan şəxslər

Təlim proqramı

 • Cписок СОКРАЩЕНИЙ.
 • Части речи.
 • Склонение существительных, прилагательных и местоимений
 • Состав слова
 • Падежи и предлоги
 • Именительный падеж
 • Предложный падеж
 • Винительный падеж. (неодушевлённые существительные)
 • Родительный падеж
 • Дательный падеж
 • Творительный падеж
 • Предлог
 • Основные предлоги для обозначения места и направления
 • Основные предлоги для обозначения времени
 • Фамилия, имя, отчество. Склонение в единственном числе
 • Местоимение
 • Склонение личных местоимений
 • Склонение возвратного местоимения себя
 • Притяжательные местоимения
 • Склонение притяжательных и указательных местоимений
 • Склонение местоимения весь (всё, вся, все)
 • Употребление местоимения весь (всё, вся, все)
 • Числительние
 • Количественные и порядковые числительные
 • Собирательные числительные
 • Наречие
 • Наречия образа действия на - о
 • Наречия места
 • Наречия времени
 • Сравнительная степень наречий и прилагательных
 • Превосходная степень прилагательных
 • Глагол
 • Инфинитив
 • Настоящее время
 • Прошедшее время
 • Будущее время
 • Повелительное наклонение. (императив)
 • Переходные и непереходные глаголы
 • Возвратные глаголы. (глаголы с частицей - ся)
 • Активные и пассивные конструкции
 • Вид глагола
 • Глаголы движения
 • Глаголы движения с приставками
 • Причастие
 • Образование действительных (активных) причастий
 • Образование страдательных (пассивных) причастий
 • Деепричастие
 • Образование деепричастий от глаголов НСВ
 • Образование деепричастий от глаголов СВ
 • Замена прямой речи косвенной

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Rus dili " təlimi ?

Bu təlimdə tələbələr rus dilinin qrammatikasını öyrənəcəklər. Bununla yanaşı rus dili üzrə öz danışıq təcrübələrini artıracaqlar.

Proqram 4 növ istiqamətin inkişafı üçündür:
Müəllimlə tələbənin söhbəti (nitq qavrama qabiliyyəti)
Oxuma
Məktublar
Danışıq

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Mövzular üzrə tapşırıqlar

"Лестница – Начинаем изучать русский язык" kitabı

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikatı

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Təlimçilərimiz

Ad, Soyad

Qeydiyyat forması

Rus dili təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |