Danışıq İngilis dili

XARICI DILLƏR

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  2 ay (16 dərs) - hər səviyyə
 • KURSUN VAXTI
  18:00-20:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

Qiymət

Adi : 100 ⋔ (aylıq)
Korporativ : 300 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 90 ⋔ (aylıq)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • İngilis dilində danışıq, dinləmə, yazma və oxuma bacarığının təkmilləşdirilməsi
 • Qrammatika və söz ehtiyyatının artırılması
 • İngilis dilində sərbəst fikir bildirmə bacarığı
 • İngilis dilində şəxsi və rəsmi yazışmaların sərbəst şəkildə aparıılması
 • İngilis dilində sərbəst ədəbiyyat oxuma bacarığı
 • Xarici səfərlərdə tərcüməçisiz keçinmək
 • İşgüzar danışıqlarda sərbəst danışmaq bacarığı

İştirak tələbləri

İngilis dilini öyrənmək istəyən hər kəs

Təlim proqramı

 • To Be: am / is / are
 • Time telling
 • There is / There are
 • Present Continuous
 • Introducing Myself / Giving Personal Information
 • I can fill in a form
 • This / That / These / Those
 • I can talk about my family
 • I can describe physical actions
 • Was / Were
 • There was / There were
 • I can name parts of the body
 • Present Simple
 • I can describe people
 • I can talk about character
 • I can describe relationships
 • Daily Routines Leisure Time
 • Simple Present Tense Adverbs of Frequency
 • Food and Drinks Friends Clothes
 • Present Continuous Tense Would Like Possessive pronouns
 • Restaurants Public Transportation
 • “Can”, “Have to”
 • Asking about and indicating locations Occupations
 • Progress Test
 • Describing the Weather Housework Expressing likes and dislikes
 • Past tense with verb “To be” Like to, want to
 • Talking about your favorite things (Leisure activities, travel, parties, the beach, your hometown)
 • Simple past Wh-questions
 • Plans for the near future Movie
 • Future with “going to” Adverbs of manner
 • Describing Physical Problems Making appointments Writing telephone Messages
 • Review Progress Test
 • Telling a Story (food, music)
 • Talking about quantity (A lot, much, many, a few, a little)
 • Seasons Birthdays At the bank
 • Ordinal numbers Present continuous for future Must (logical conclusions)
 • Shopping Occupations Communicating with gestures
 • Too, enough, both, neither, all, none “Which (one)…?”
 • Renting an apartment Expressing feelings/emotions
 • Review Progress Test
 • Asking for favors, permission, making predictions
 • Future with “will” Shall May Would like to
 • At the post office Health
 • Phrasal verbs Tag questions Should
 • Accidents Emergencies
 • Ago/how long ago Must (obligations) Past continuous
 • Asking the way and giving directions Declining the invitations and excuses Nutritions
 • Review Progress Test
 • Present Simple and Contunious. Action and non-action verbs
 • Past Tenses: Simple, contunious, perfect
 • Future forms: going to, present continuous, will / shall
 • Present Perfect Continuous
 • Comparatives and superlatives
 • First conditional and future time clauses + when, until, etc
 • Second contidional
 • Usually and used to
 • Quantifires
 • Articles: a / an, the, no article
 • Gerunds and infinitives
 • Reported speech: statements, questions, and commands
 • Passive: be + past participle
 • Relative clauses: defining and non-defining
 • Text: In the cinema

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Danışıq İngilis dili " təlimi ?

Bu təlimdə tələbələr ingilis dilinin qrammatikasını öyrənəcək, ingilis dili üzrə öz danışıq təcrübələrini artıracaqlar. Həmçinin bu təlimlə alınmış təhsil tələbəyə Beynəlxalq imtahan olan PET (Preliminary English Test) müvəffəqiyyətlə verilməsinə imkan yaradır.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Mövzular üzrə tapşırıqlar

"Exploring English" kitabı

Müasir infastruktur və rahat mühit

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikatı

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Təlimçilərimiz

Sevda Hüseynova

Qeydiyyat forması

Danışıq İngilis dili təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |