Excel VBA

DATA ANALİTİKA

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  27 saat (12 dərs ) 6 həftə
 • KURSUN VAXTI
  həftə içi 2 dəfə

Qiymət

Adi : 280 ⋔(ümumi)
Korporativ : 350 ⋔ (ümumi)
Güzəştli* : 250 ⋔ (ümumi)
* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət

Nə öyrənəcəksiz?

 • Excel əsasında gündəlik rutin işlərin avtomatlaşdırılması üsullarının öyrənilməsi
 • Excel çərçivəsində böyük həcmli məlumatın rahat şəkildə idarə edə bilmək bacarığı
 • Gündəlik işlərdə Excel-i qüvvətli bir alətə çevirərək işləri daha effektiv təşkil etmə bacarığı

İştirak tələbləri

Excel üzrə ilkin biliklərə sahib olan hərkəs

Mühasiblər, maliyyəçilər,bank əməkdaşları və.s

Exceldə rutin əməliyyatlarını avtomatlaşdırmaq istəyən hərkəs

Təlim proqramı

 • Absolute – Relative Reference
 • Developer menyusu və onun aktiv edilməsi
 • “Record Macro” və onun istifadəsi. VBA nədir?
 • VBA və Makros-un fərqləri nələrdir?
 • “Record Macro”-da “Use Relative References” nədir və necə istifadə olunur?
 • “Record Macro”-da “Absolute References” nədir və necə istifadə olunur?
 • “Relative” və “Absolute Makros”un birlikdə istifadəsi
 • “Macro Security” nədir?
 • VBA daxilində müxtəlif pəncərələrin məqsədləri
 • Project Explorer
 • Properties window
 • Code window
 • Immediate window
 • Local window
 • Watch window
 • VBA daxilində ilkin kodların yazılması. Kod yazılma strukturu. Kod yazarkən diqqət edilməli olan anlayışlar:
 • Range
 • Cell
 • CurrentRegion
 • UsedRegion
 • Select
 • Offset
 • Define Names
 • Reference Rows,Columns
 • Last Row – Last Column - LastBlankRow
 • VBA daxilində “Worksheets”, “Workbooks” anlayışları
 • Reference Worksheets
 • Code Name
 • Reference Workbooks
 • DEBUG anlayışı. Kod yazarkən səhvlərin idarə edilməsi
 • Dinamik diapazonlarla işləmək. Vərəq daxilində diapazonun dinamik saxlanılması
 • “Variable” nədir? “Variable”-ların data növləri. “Variable” ilə kod yazılması. “SET” anlayışı. “Variable” istifadə olunan zaman “SET” parametrindən istifadə
 • MSGBOX və onun faydası
 • VBA daxilində WITH – END WITH birləşməsinin istifadə qaydaları və kodların yazılması
 • (Əməliyyatların avtomatlaşdırılması 1)
 • LOOP və onun növləri
 • For Each .. Next
 • For .. Next
 • Do .. Until
 • Do .. While
 • Hər bir Loop-un ayrı-ayrılıqda izahı və praktiki çalışmalar içərisində istifadə qaydaları
 • “For Each..Next” loop-u istifadə edərək əməliyyatları avtomatlaşdırmaq
 • Collections: Bütün vərəqlərdə eyni anda əməliyyat etmək
 • Link to internal and external locations and files
 • Hide All Sheets
 • UnHide All Sheets
 • Protect All Sheets
 • UnProtect All Sheets
 • Delete Blank Rows
 • Delete Merge Cells
 • Create Multiple Sheets
 • Consolidate Multiple Sheets
 • “For .. Next” loop-nun istifadəsi. “For Each Next” loop-u ilə ortaq və fərqli cəhətləri. Praktiki nümunələr içərisində For Next istifadə edib, müxtəlif cür əməliyyatların aktiv edilməsi
 • “Do .. Until” loop-nun istifadəsi. Praktiki nümunələr içərisində istifadə qaydaları
 • “Do .. While” loop-nun istifadəsi. “Do Until” loop-u ilə fərqi
 • Kod yazıldığı zaman “STEP INTO – STEP OUT”-un idarə olunması
 • Error Handling: VBA daxilində Kod yazarkən Error-ları necə idarə etmək lazımdır. Hansı Error növləri vardır:
 • On Error Goto
 • INPUTBox və onun istifadəsi
 • Error Handling + InputBox bərabər istifadə qaydaları
 • InputBox istifadə edərək əməliyyatların avtomatlaşdırılması və məlumatların sürətli şəkildə təhlili
 • VBA daxilində kod zamanı “FIND Method” və üstünlükləri
 • “Find Method”-dan istifadə edərək çoxlu dəyərləri eyni anda tapıb, əməliyyatları avtomatlaşdırmaq
 • “Find Method” və “InputBox”-un bərabər istifadəsi
 • “Find Method”-dan istifadə zamanı Error-ların idarə edilməsi və “Find Method”-un Excel daxilindəki “Vlookup” formulundan üstün cəhətləri
 • VBA daxilində IF məntiqi formullarının istifadəsi
 • IF THEN
 • IF THEN ELSE
 • IF THEN ELSEIF
 • İç-içə IF formullarından istifadə edərək şərtə bağlı əməliyyatların istifadəsi
 • “For..Next”, “Do .. Until” və digər Loop-ların içində “IF Then”istifadəsi
 • Mürəkkəb Loop-ların iç-içə yazılması
 • Statistik formullarının VBA daxilində istifadəsi və əməliyyatların avtomatlaşdırılması
 • Sum
 • Average
 • Count
 • CountA
 • CountBlank
 • Max
 • Min
 • “Date” formullar istifadə edərək əməliyyatların avtomatlaşdırılması
 • Date
 • Monthname
 • Month
 • Weekday
 • Weekdayname
 • Year
 • Day
 • Datediff
 • DateAdd
 • Məntiqi formulların VBA daxilində istifadə olunma qaydaları və əməliyyatların avtomatlaşdırılması
 • IsEmpty
 • Not
 • IsNumeric
 • IsNumber
 • IsText
 • VBA daxilində “TEXT” formullarının istifadəsi:
 • LCase
 • UCase
 • Left
 • Right
 • Mid
 • Proper
 • Concat
 • VBA daxilində “Vlookup” formulunun istifadəsi
 • VBA daxilində “Len” formulunun istifadəsi. Səhv yazılmış və müxtəlif simvollu kodların yoxlanılması və avtomatlaşdırılması
 • VBA daxilində “Concat” formulunun istifadəsi. Müxtəlif parameterlərin şərtə uyğun birləşdirilməsi
 • İç-içə mürəkkəb formulların Kodların yazılması
 • Loop-lar ilə birlikdə formulların istifadəsi və müxtəlif əməliyyatların avtomatlaşdırılması
 • VBA daxilində xüsusi Funksiya-ların yazılması (Custom Functions,UDF)
 • Xüsusi formulların Excel daxilində işlənmə qaydaları
 • Word - Outlook və 1C proqramları ilə iş
 • Qovluqlarla (Folder) iş: VBA daxilində müxtəlif qovluqlardakı fayllarla iş.
 • VBA daxilində Excel-dən çıxmadan Dinamik PDF fayllarının yaradılması
 • PDF 1: Excel daxilində xüsusi diapazonları Dinamik PDF formasına çevirmək
 • PDF 2: Excel daxilində istənilən vərəqin Dinamik PDF formasına çevrilməsi
 • PDF 3: Excel daxilində bütün vərəqlərin Dinamik PDF formasına çevrilməsi
 • Word sənədləri ilə iş: VBA daxilində kod yazaraq Excel-dən çıxmadan istənilən diapazonun – vərəqin Word faylına köçürülməsi. Köçürülən məlumatlarla dinamik işləmək. Excel daxilində yenilənmiş məlumatın Word sənədində də yenilənməsi
 • Bir Kod ilə onlarla dinamik Word sənədinin yaradılması. Yaradılan Word sənədlərinin dinamik Excel ilə bağlı işləməsi
 • Outlook ilə işləmək : VBA daxilində Exceldən çıxmadan Outlook vasitəsilə mail göndərmək
 • Bir Kod ilə onlarla istifadəçiyə Mail göndərmək
 • Bir Kod ilə onlarla istifadəçiyə Attachment (Fayl) göndərmək
 • “Form Controls” və “Active X Controls” düymələri və faydaları
 • VBA – Excel daxilində “Form Controls” və “Active X Controls” düymələrinin istifadə qaydaları
 • Button
 • Combo Box
 • Check Box
 • Spin Button
 • List Box
 • Option Button
 • Label
 • “Form Controls” və “Active X Controls” düymələrinin köməyi ilə interaktiv cədvəllərin (“Dashboard”-ların) qurulması
 • İnteraktiv cədvəllər quraraq məlumatları vizuallaşdırıb “Check box – Spin Button – Option Button” düymələrini birgə istifadə edərək məlumatları təhlil etmək
 • UserForm nədir?
 • VBA daxilində UserForm-ların qurulması və aktiv şəkildə istifadə olunması
 • UserForm daxilində Active X Controls düymələrinin dinamik şəkildə istifadə qaydaları
 • 1C-dən Excelə əlavə olunan məlumatların səliqəli və təhlilə uyğun vəziyyətə gətirilməsi
 • 1C-dən Excelə əlavə olunan məlumatların avtomatlaşdırılması

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da " Excel VBA " təlimi ?

Bu təlimi keçməklə tələbələr MS Excel proqramında işləyərkən uzun müddət və əmək tələb edən işləri, layihələri VBA dili ilə yazılan makrolardan istifadə edərək daha qısa müddətdə və səmərəli şəkildə yerinə yetirməyi öyrənəcəklər.

Beynəlxalq və müasir tədris proqramı

Bu təlim proqramı beynəlxalq təlim proqramına əsaslanır.

Tədris metodikası və resurslar

Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

Mövzular üzrə tapşırıqlar

Müasir infastruktur və Rahat mühüt

Dərslər ən yeni texnologiyalar ilə təchiz edilmiş sinif otaqlarında keçirilir

Çay və Kofe fasiləsində, tələbələr və müəllimlərlə təcrübənizi paylaşacaqsınız

Dövlət Sertifikatı, Beynəlxalq sertifikat və Diplom

Dövlət sertifikat

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatını qazanacaqsınız

Təlimçilərimiz

Elçin Tarverdiyev

(MOS, MCT, DA-100: Power BI Certified)

Allahverən Hacıyev

(MOS, MCSA, DA-100: Power BI Certified)

Qeydiyyat forması

Excel VBA təlimi üzrə

Adınız:
Soyadınız:
Mobil nömrənizin prefiksi:
Mobil nömrəniz:
E-poçt:
© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |