İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Veb proqram təminatlarının təhlükəsizliyi

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

16 dərs (2 ay)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi 2 dəfə

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 700 azn  

Adi - 250 azn  (aylıq)

Güzəştli* - 200 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

KURSUN MƏQSƏDİ:

 • Bu kursu bitirdikdən sonra tələbələr Veb proqram təminatlarının problemlərini görə biləcəklər.
 • Veb proqram təminatlarının təhlükələrindən özünüzü qoruya biləcək və bütün bunlara səbəb ola biləcək bütün qarşı tədbirləri də biləcəksiniz.

TƏLİM PROQRAMI:

  • Importance of Information Security and Penetration
  • A Network pentest Classic Scenario
  • In Web Application Security Testing WAF / IPS evasion techniques
  • Web Application Security Components and HTTP Basic Information
  • Towards the Web Application Discovery
  • OWASP TOP 10 (2013) and Leak Use in Testing: XSS (Cross Site Scripting) Vulnerability Audit Techniques
  • CSRF (Cross Site Request Forgery) attacks
  • SQL injection (SQL injection) Attacks
  • Harmful Code Injection Attacks (LFI / RFI)
  • Insecure Direct Object Reference Control Techniques
  • Exceeding Client Protection and Controls
  • Command Injection (Command Injection) Attacks
  • Violated Authentication and Session Management
  • Controls for the HTTP Connection Security
  • Penetration Testing Web-Based Rear Door (Backdoor) Use
  • Towards Web and Application Dos / DDoS Attacks
  • Open Source and Commercial Web Security Scanning Software

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `