İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1ay ( 8 dərs )

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Mübariz Qasımov

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Mühasiblıq sahəsinə yeni başlayan mütəxəssislər;
 • Mühasiblər.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kurs ərzində mühasibat  əməliyyatları  1C  proqramı  ilə birgə izah ediləcək.  Kursun bir saatı mühasibat uçotu əməliyyatlarının izahı, digər saatı isə həmin əməliyyatların 1C proqramında  tətbiqinə həsr ediləcəkdir. Kursda iştirak edən şəxslər ilkin mühasibat sənədlərindən  maliyyə hesabatlarının (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) hazırlanmasınadək olan prosesləri öyrənəcəklər. Kursu bitirən şəxslər  gələcəkdə  işləyəcəyi müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotu və 1C  ilə bağlı işləri sərbəst yerinə yetirəcəklər

TƏLİM PROQRAMI:

  DƏRS 1

  • Mühasibat uçotu və ikili yazılışlar

  DƏRS 2 – 3 

  • Kassa və bank əməliyyatları

  DƏRS 4 – 5 – 6

  • Mal-materialla bağlı aparılan əməliyyatları

  DƏRS 7 – 8 – 9

  • Maya dəyəri və  ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodları

  DƏRS 10 – 11

  • Əsas vəsaitlərin hesabı 

  DƏRS 12

  • Qeyri-maddi aktivlərlə aparılan əməliyyatlar

  DƏRS 13

  • Əmək haqqı ilə bağlı aparılan işlər

  DƏRS 14 – 15

  • Kadrlarla bağlı aparılan işlər

  DƏRS 16

  • Satış əməliyyatları

  DƏRS 17 – 18

  • Müəssisədə ƏDV ilə bağlı əməliyyatlar

  DƏRS 19

  • Xərclər

  DƏRS 20

  • Bitməmiş istehsalla bağlı aparılan əməliyyatlar

  DƏRS 21 – 22

  • Balans hesabatı

  DƏRS 23

  • Mənfəət və zərər haqqında hesabatı

  DƏRS 24

  • Pul vəsaitləri haqqında hesabat

  DƏRS 25

  • Keçirilənlərin təkrarı

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `