İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

1 ay (12 dərs)

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Mübariz Kasumov

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Excel üzrə ilkin biliyə malik şəxslər;
 • Mühasiblər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

- Excel əsasında gündəlik işlərin avtomatlaşdırılması üsullarının öyrənilməsi;
- Excel çərçivəsində böyük həcmli məlumatın rahat şəkildə idarə edə bilmək bacarığı;
- Gündəlik işlərdə Excel-i qüvvətli bir alətə çevirərək işləri daha effektiv təşkil etmə bacarığı

TƏLİM PROQRAMI:

  DƏRS 1

  • Giriş
  • Developer menyusu
  • İlk makrosun yazılışı,
  • Makrosa qisa yollar (Shortcuts) təyin edilməsi
  • İdarəetmə Paneli ilə makrosun əlaqələndirilməsi.
  • Excel obyektləri (Şəkil Diagram SmartArt və s.)makrosun təyin edilməsi
  • İstifadəçi idarəetmə menyusunun yaradılması.

   

   DƏRS 2

  • VBA menyusu
  • VBA Kodlara (Makroslara) baxış və dəyişdirilməsi
  • VBA kodda qeydlərin əlavə edilməsi
  • VBA kodun sintaksisi
  • Variables (dəyişənlər), Constants (sabitlər)
  • Properties (xüsusiyyətlər)
   Formats (formatlar)

   

  DƏRS 3

  • Excel obyekt modeli.
  • Excel obyektləri (Application Workbook Worksheets Rows Columns Ranges)
  • Excel obyektlərinin xüsusiyyətləri
  • Aktiv Obyekt anlayışı
  • Kodda aktiv obyektlər arasında keçidin təşkili

   

   

  DƏRS 4

  • Procedures and Functions (prosedurlar və funksiyalar)
  • VBA funksiyaları
  • Funksiyalardan istifadə nümunələri
  • Vba kodun eksport və import edilməsi
  • VBA kodun qorunması

   

  DƏRS 5

  • Vba kodda Şərtlər (If, ElseIf, And, Or, Select Case)
  • Dövrlər (For, While, Do Loop, Exit)
    

  DƏRS 6

  • Diapazon obyektləri ilə iş
  • Metodlar (Select, Copy-Paste, Clear and delete)
  • İşçi kitabları ilə iş
  • İşçi vərəqləri ilə iş

   

   

  DƏRS 7

  • MsgBox (mesaj qutusu)
  • Dialog Boxes (dialoq qutuları)
  • Input Boxes (daxiletmə qutuları)
  • User Forms (istifadəçi formları) – başlanğıc

   

   

  DƏRS 8

  • User Forms (istifadəçi formları) – davamı
  • User Form (istifadəçi formu) metod və kontrolları
  • Düymələr əlavə etmə
  • List Box (siyahı qutusu), Label (Text), ScrollBar (sürüşdürmə zolağı) və s.

   

  DƏRS 9

  • Excel funksiyalarının VBA-də istifadəsi
  • Arqumentsiz xüsusi funksiyaların yaradılması
  • Arqumentli xüsusi funksiyaların yaradılması

   

  DƏRS 10

  • Xətanın idarə edilməsi
  • VBA-də debug mode
  • Kompilyasiya xətaları
  • Break Mode
  • On Error funksiyaları
  • Məntiqi xətalar

   

  DƏRS 11

  • Bir neçə Excel faylından verilənlər bazası yaradılması
  • Vəziyyətdən asılı olaraq rəngin dəyişdirilməsi
  • Real nümunələrlə iş

   

  DƏRS 12

  • Digər Ofis proqramları ilə  Excel arasında VBA vasitəsilə əlaqə qurulması
  • Digər Ofis proqramlarının VBA vasitəsi iləidarə olunması
  • Windows API istifadə metodları
  • Real nümunələrlə iş

   

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış);
  • Mövzular üzrə tapşırıqlar

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `