İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Ms Access və verilənlər bazasına giriş

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

QİYMƏT
QİYMƏT (aylıq)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

KURSUN MƏQSƏDİ:

TƏLİM PROQRAMI:

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

SERTİFİKATLAR:

` `