Bulud inzibatçısı (“Cloud Admin”)

 • KURSUN MÜDDƏTİ
  120 saat, 48 dərs (6 ay)
 • KURSUN VAXTI
  həftədə 2 dəfə hər bir dərs 2 saat olmaqla keçirilir

Təlim haqqında

Niyə İKT LAB-da "Bulud inzibatçısı (“Cloud Admin”)" təlimi ?

Bu təlim bulud texnologiyaları sahəsi üzrə İT mütəxəssislərin, yeni bulud inzinbatçılarının və bulud həllərinin peşəkar istifadəçilərinin hazırlanması məqsədilə yaradılmışdır. Təlimdə Bulud texnologiyaları sahəsi üzrə ciddi nəzəri biliklər, dünyada mövcud texnologiyalar üzrə praktik biliklər və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Azcloud bulud xidmətləri üzrə praktiki və nəzəri bilik və bacarıqlar öyrədiləcəkdir. Təlimi bitirən şəxslər bulud xidmətlərinin inzibatçısı, data mərkəzlərin İT dəstək əməkdaşı və bulud texnologiyaları sahəsi üzrə digər başlanğıc vəzifələrdə çalışa bilərlər.

Proqrama müraciət və seçim

Proqramda iştirak Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin təqdim etdiyi təqaüd və yaxud şəxsi vəsait hesabına mümkündür. Təqaüdlü yerlərin tutulması prosesi müsabiqə əsasında 3 mərhələdən ibarətdir:

I mərhələ: Məntiq testi

II mərhələ: İT-nin əsasları və ilkin şəbəkə bilikləri üzrə test imtahanı

III mərhələ: Müsahibə

Nə öyrənəcəksiz?

  • Bulud texnologiyaları konsepsiyası
  • Bulud hesablama terminologiyası
  • Bulud texnologiyaları və infrastrukturların iş prinsipləri
  • Buludda iş davamlılığı və ehtiyat nüsxələrin bərpasının əsasları
  • Mövcud sənaye bulud tətbiqləri və həlləri barədə nəzərə və praktiki biliklər
  • Sistem inzibatçılığının əsasları
  • Virtualizasiyanın tətbiqi, virtual maşınlar və texnologiyalar
  • Şəbəkə İdarəetmə, performans sazlama, test və problemlərin aradan qaldırılması
  • AzCloud bulud həllərindən praktiki istifadə və inzibatçılıq

Təlim proqramı

 • Explain the concept of network communication.
 • Explain the basic requirements for getting online.
 • Create a simulated network using Packet Tracer.
 • Build a functioning network.
 • Explain the importance of standards and protocols in network communications.
 • Explain how communication occurs on Ethernet networks.
 • Create a fully connected LAN.
 • Explain the features of an IP address.
 • Configure a DHCP server.
 • Explain the principles of IPv4 and IPv6 address management.
 • Explain how clients access internet services.
 • Explain the function of common application layer services.
 • Explain how to use security best practices to mitigate attacks.
 • Configure basic network security.
 • Introducing Hyper-V
 • New Hyper-V Features in Windows Server 2016 and 2019
 • New Virtual Machine Features in Windows Server 2016/2019
 • Installing the Hyper-V Role
 • Virtual Hard Drive Formats and Types
 • Storage Options for VHDs
 • Using SMB 3.0 File Shares for VHD Storage
 • Storing VHDs on a SAN
 • Best Practices for VHD Storage
 • Types of Hyper-V Networks
 • Configuring Hyper-V Networks
 • Hyper-V Network Features
 • Hyper-V Advanced Network Features
 • Best Practices for Hyper-V Networks
 • Virtual Machine Configuration Versions and Generation Versions
 • Creating a Hyper-V Virtual Machine
 • Configuring Virtual Machine Settings
 • Creating Shielded Virtual Machines
 • Best Practices for Virtual Machines
 • Managing Virtual Machine States
 • Creating and Managing Checkpoints
 • Exporting and Importing Virtual Machines and Checkpoint Files
 • Moving Virtual Machines to a Different Hyper-V Server
 • Comparing Physical Infrastructure with Virtual Infrastructure
 • Comparing Physical Architecture with Virtual Architecture
 • vSphere Concepts
 • vSphere Networking
 • vSphere Storage
 • Virtual Machine Files and Concepts
 • Virtual Machine Hardware
 • Guest OS Installation Options
 • Faster Ways to Deploy Virtual Machines
 • Hardware Settings
 • Options Settings
 • Resource Settings
 • Patented Technologies for Memory Efficiency
 • Best Practices for Virtual Machine CPU and Memory
 • Using Shares to Establish Priority
 • vMotion
 • Storage vMotion
 • High Availability and Fault Tolerance
 • Distributed Resource Scheduler
 • Storage Distributed Resource Scheduler
 • vCenter Performance Charts
 • vCenter Alarms
 • Hyper-V vs VMware vSphere
 • Virtual Networking
 • VSphere standard switches
 • VSphere distributed switches
 • Configure Private VLANS
 • Configure Port Mirroring
 • Configure Hyper -V networking (Advanced)
 • Introducing Windows Server 2016
 • Preparing and installing Nano Server and Server GUI
 • Preparing for upgrades and migrations
 • Migrating server roles and workloads
 • Windows Server activation model
 • Managing disks in Windows Server
 • Managing volumes in Windows Server
 • Comparing Fiber Channel, iSCSI, and Fiber Channel over Ethernet
 • Configuring sharing in Windows Server 2016
 • Implementing Storage Spaces
 • Managing Storage Spaces
 • Implementing Data Deduplication
 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS domain controllers
 • Deploying a domain controller
 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Implementing and managing OUs
 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs
 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts
 • Configuring Group Policy preferences
 • Overview of the DHCP server role
 • Deploying DHCP
 • Managing and troubleshooting DHCP
 • Planning IPv4 addressing
 • Configuring an IPv4 host
 • Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity
 • Implementing DNS servers
 • Configuring zones in DNS
 • Configuring name resolution between DNS zones
 • Configuring DNS integration with AD DS
 • Configuring advanced DNS settings
 • Print Server Overview
 • Configure Print Server
 • Windows Server Troubleshooting
 • Event Viewer Log analyzer
 • Acquire opensource concepts and progressively master Linux commands.
 • Understand how Linux is used and the basics of its command line.
 • Become skilled at using the Linux virtual machine for experiments.
 • Prepare for LPI Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC).
 • Veeam Products
 • Veeam Availability Suite
 • Key Concepts
 • Core Components and Their Interaction
 • Optional Components
 • Deployment Scenarios
 • Prerequisites
 • Upgrading Veeam Backup & Replication
 • Adding Servers
 • Adding a VMware Backup Proxy
 • Adding a Hyper-V Off-host Backup Proxy
 • Adding Backup Repositories
 • Performing Configuration Backup and Restore
 • Managing Network Traffic
 • Global Notification Settings
 • Creating Backup Jobs
 • Creating Restore Points with Veeam ZIP and Quick Backup
 • Backup Copy
 • Replication
 • Creating VM/File Copy Jobs
 • Data Recovery
 • Working with Veeam Backup & Replication Utilities
 • Insight into Recovery from Replica
 • Item-Level Recovery
 • Guest OS File Recovery
 • Tape Device Support
 • SAN Storage Systems Support
 • Support for Deduplicating Storage Systems
 • Veeam Cloud Connect
 • Veeam Backup Enterprise Manager
 • Auto Discovery of Backup and Virtual Infrastructure
 • Business Categorization
 • Pre-Defined Alerting
 • Unattended Monitoring
 • Reporting and Dashboards
 • Agentless Data Gathering
 • Describe Interaction of Cloud Components and Services
 • Describe Interaction of Non-cloud Components and Services
 • Evaluate Existing Components and Services for Cloud Deployment
 • Evaluate Automation and Orchestration Options
 • Prepare for Cloud Deployment
 • Manage Change in a Pilot Project
 • Execute Cloud Deployment Workflow
 • Complete Post-Deployment Configuration
 • Identify Cloud Service Components for Testing
 • Test for High Availability and Accessibility
 • Perform Deployment Load Testing
 • Analyze Test Results
 • Design Cloud Infrastructure for Security
 • Determine Organizational Compliance Needs
 • Design Virtual Network for Cloud Deployment
 • Determine Network Access Requirements
 • Secure Networks for Cloud Interaction
 • Manage Cloud Component Security
 • Determine Identity Management and Authentication Technologies
 • Plan Account Management Policies for the Network and Systems
 • Control Access to Cloud Objects
 • Provision Accounts
 • Determine CPU Size for Cloud Deployment
 • Determine Memory Size for Cloud Deployment
 • Determine Storage Technology Requirements
 • Select Storage Options for Deployment
 • Determine Storage Access and Provisioning Requirements
 • Determine Storage Security Options
 • Determine the Type of Cloud Deployment to Perform
 • Manage Virtual Machine and Container Migration
 • Manage Network, Storage, and Data Migration
 • Patch Cloud Systems
 • Design and Implement Automation and Orchestration for Maintenance
 • Back Up and Restore Cloud Data
 • Implement Disaster Recovery Plans
 • Implement Business Continuity Plans
 • Monitor Cloud Systems to Measure Performance
 • Optimize Cloud Systems to Meet Performance Criteria
 • Monitor for Anomalies and Resource Needs
 • Plan for Capacity
 • Create Reports on Cloud System Metrics
 • Troubleshoot Deployment Issues
 • Troubleshoot Capacity Issues
 • Troubleshoot Automation and Orchestration Issues
 • Identify Connectivity Issues
 • Troubleshoot Connectivity Issues
 • Troubleshoot Identity and Access Issues
 • Troubleshoot Attacks
 • Troubleshoot Other Security Issues

Nə qazanacaqsız

Sertifikat

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

İKT LAB tövsiyə məktubu

Netacad portalından Cisco Akademiyasının sertifikatı

Microsoft MTA sertifikat imtahanında ödənişsiz iştirak

CompTIA Cloud+ sertifikat imtahanına hazırlıq

İş imkanları

Tərəfdaş şirkətlərdə internship imkanları – Yekun nəticəsi 60% və daha yuxarı olan şəxslər

Tərəfdaş şirkətlərdə iş qazanmaq imkanı və vakansiyalara yönləndirmə - Yekun nəticəsi 80% və daha yuxarı olan şəxslər

Təlimçilərimiz

Əsas təlimçi

RƏŞAD BAYRAMOV

Sertifikasiya:

"Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016" (MCSA), “CompTIA A+”, “Microsoft Certified Trainer” (MCT), “Network Security Expert” (NSE), “Cybersecurity Essentials”, “NetAcad Linux Essentials”.

Ekspertlər (köməkçi təlimçilər)

Fərid Musayev

Sertifikasiya:

"Microsoft Certified Solutions Associate" (MCSA), "VMware Certified Administrator" - (VCA)

Ceyhun Musayev

Sertifikasiya:

“Microsoft Certified Most Valuable Professional” (MVP), “Microsoft Certified Trainer” (MCT), “AWS Certified Security - Speciality”, “AWS Certified Solutions Architect - Associate”, “AWS Certified Cloud Practitioner”, “AZ-500 Microsoft Certified Azure Security Engineer” “MS-500 Microsoft 365 Security Administration”

© İKT LAB Tətbiq və Tədris Mərkəzi 2024
 • |