İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Java ilə proqramlaşdırma

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

8 ay (64 dərs)

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - həftə içi (həftədə 2 dəfə)

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 1800 azn 

Adi - 180 azn (aylıq)

Güzəştli* - 150 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İlkin proqramlaşdırma və kodlaşdırma biliklərinə malik olan mütəxəssislər;
 • JAVA proqramlaşdırma dili üzrə biliklər əldə etmək istəyən yeni mütəxəssislər

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Java proqramlaşdırmanın əsasları
 • Java ilə veb proqramlaşdırma
 • Java ilə android applikasiyaların hazırlanması

TƏLİM PROQRAMI:

  JAVA SE

  • Java nədir?
  • Java Development Kit (JDK) və Java (JRE)
  • Integrated Development Environment (IDE);
  • İlk proqram ( “Hello World!”);
  • Primitiv tiplər. Sabitlər. Dəyişən tipləri;
  • Tiplər arası çevirmə (type casting);
  • Operatorlar (riyazi, təyinetmə, bit əsaslı);
  • Comment;
  • Şərt (kontrol) ifadələri;
  • Dövr ifadələri;
  • Massivlər (bir və çox ölçülü massivlər);
  • Metod anlayışı. Dəyər döndürən və döndürməyən Metodlar;
  • Metodların yenidən yüklənməsi (overloading);  OYP-nın əsas prinsipləri (enkapsulyasiya, polimorfizm, abstraksiya varislik);
  • Sinif (class), Obyekt və Konstruktor anlayışı;
  • Paketlər;
  • Əlçatma Modifikatları;
  • Abstrakt sinif və İnterfeys anlayışı;
  • Enum anlayışı;
  • Xətaları idarəetmə (try-catch, throw, finally);
  • Kolleksiyalar (Collections);
  • Fayllarla iş;
  • Generics;
  • Lambda ifadələri;
  • Multithreaded programming (thread-ın yaradılması);
  • Stream API.
    

  Java ME: Android proqramlaşdırmaya giriş

  • Android Studio ilə ümumi tanışlıq;
  • XML Nədir?;
  • İstifadəçi interfeysinin yaradılması(UI);
  • Əsas idarəetmə elementləri (TextView, EditText, Button);
  • Elementlərin xüsusiyyətləri;
  • Resurslarla işləmək;
  • Styles and Themes;
  • Activity and application life cycle;
  • Toast notification;
  • Menu Creation;
  • Localization;
  • Adapters and Lists;
  • Fragments;
  • Telephony and communication;
  • Multimedia ilə işləmək;
  • Settings and application status;
  • Fayl sistemi ilə işləmək;
  • Multithreading and asynchrony;
  • SQLite verilənlər bazası ilə işləmək;
  • Content Provider;
  • Publish Application.
    

  JAVA EE

  1. HTML, CSS , JS introduction 
  2. Frameworks
  3. Java Servlet
  4. JAVA JSP
  5. JAVA JSF MVC 
  6. JAVA EJB (JPA library)

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

   

  Materiallar:

  • Videodərslər (e-training.az portalı vasitəsilə dərslərə çıxış)
  • Mövzular üzrə təqdimatlar – Azərbaycan və ingilis dilində

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `